Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Κριτήρια και διαδικασίες απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

19-07-11 Κριτήρια και διαδικασίες απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου
Κριτήρια και διαδικασίες απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ρύθμιση του συγκεκριμένου θέματος αποτελεί χρόνιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και θα συμβάλει στην ορθολογικότερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού και στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου διδάσκουν κατά προτεραιότητα μαθήματα της βασικής ειδικότητάς τους, σε πρώτη και δεύτερη ανάθεση. Όταν διδάσκουν, σε δεύτερη ανάθεση, μαθήματα άλλου κλάδου, μπορεί να καλύψουν μέχρι και 7 διδακτικές ώρες.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσω του σχολείου στο οποίο ανήκει ο εκπαιδευτικός, το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για την απόφαση πατήστε εδώ.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

19-07-11 Ρυθμίσεις για την εξέλιξη των στελεχών εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου
Ρυθμίσεις για την εξέλιξη των στελεχών εκπαίδευσης
Σύσκεψη  υπό την  Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  Άννα Διαμαντοπούλου,  με τη συμμετοχή της Υφυπουργού,  Εύης Χριστοφιλοπούλου και του Γενικού Γραμματέα,  Βασίλη  Κουλαϊδή, πραγματοποιήθηκε χθες, 18/07/2011, με αντικείμενο θέματα επιλογής στελεχών της Εκπαίδευσης και την κατάργηση των γραφείων.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Ενδελεχής έλεγχος από τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους υποψηφίους για επιλογή σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης (Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ, Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης κλπ). Εφόσον προκύψουν ενδείξεις χρήσης πλαστών ή αλλοιωμένων πιστοποιητικών, κάθε υπηρεσιακό όργανο, ατομικό ή συλλογικό, εμπλεκόμενο στη διαδικασία επιλογής, είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει σχετικά τον άμεσο πειθαρχικό προϊστάμενο του εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού, με σχετική κοινοποίηση στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Επισημαίνεται ότι η έναρξη της πειθαρχικής δίωξης επιφέρει την αναστολή άσκησης των καθηκόντων του εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού σε περίπτωση επιλογής του σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Πέραν της άμεσης κίνησης πειθαρχικής διαδικασίας με το ερώτημα της οριστικής παύσης, ο φάκελος της υπόθεσης θα αποστέλλεται, βάσει της πρόβλεψης του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
2. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία:
Α) όσοι εκπαιδευτικοί με δήλωσή τους θα τοποθετηθούν σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμένουν στις θέσεις αυτές για ολοκλήρωση της θητείας τους και θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής σχολικών συμβούλων. Στις περιπτώσεις που σε κάποια συμβούλια επιλογής ολοκληρώθηκε η διαδικασία και υποβλήθηκαν ήδη οι δηλώσεις προτίμησης, αυτές μπορούν να ανακληθούν.  Οι υποψήφιοι για θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων που δεν θα κάνουν δήλωση τοποθέτησης, προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων, παραμένουν στους πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων.
Β)όσοι υποψήφιοι για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης επιθυμούν να μοριοδοτηθούν για τη γνώση ξένης γλώσσας με προσκόμιση πτυχίου, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής εξετάζονται προφορικά ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Γ) Καταργούνται τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα γραφεία φυσικής αγωγής και τα γραφεία επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ

19-07-11 Ελάχιστος αριθμός μαθητών στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ

Δελτίο Τύπου
Ελάχιστος αριθμός μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και στις Επαγγελματικές Σχολές  (ΕΠΑΣ)
Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμήματος τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και τμήματος ειδικοτήτων στις ΕΠΑΣ.
Αναλυτικά για τα ΕΠΑΛ:
- Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία Τομέα στην Β’ ΕΠΑΛ καθορίζεται σε δώδεκα (12).
- Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας στην Γ’ ΕΠΑΛ καθορίζεται σε οκτώ (8).
Αναλυτικά για τις ΕΠΑΣ:
- Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας στις Α’ και Β’ τάξεις ΕΠΑΣ καθορίζεται σε δέκα (10).
1. Σε περίπτωση που σε δύο ή περισσότερα ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ δεν συγκεντρώνεται ικανός αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος τομέα ή ειδικότητας, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ορίζεται η σχολική μονάδα στην οποία θα λειτουργήσει το τμήμα αυτό. Κριτήρια για τον ορισμό της σχολικής μονάδας στην οποία θα λειτουργήσει το τμήμα είναι πρωτίστως η πληρότητα και η επάρκεια του αντίστοιχου εργαστηριακού εξοπλισμού και δευτερευόντως η χωροταξική εξυπηρέτηση των μαθητών.
2. Για τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ που βρίσκονται σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης – κοινοποιημένη στην Δ.Σ.Δ.Ε. – Τμήμα Β’ του Υπουργείου Παιδείας-  ύστερα από ειδική, αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ορίζεται και μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα.
Οι εισηγήσεις για τα ολιγομελή τμήματα των πραγματικά φοιτούντων μαθητών θα πρέπει να καταθέτονται για έγκριση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2011.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για την απόφαση πατήστε εδώ.

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

"ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ"


  Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                        Αθήνα, 29 / 6 / 2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                          Αριθ Πρωτ : 257
Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ                                     ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 5238973   - 210 5121399                       κα Άννα Διαμαντοπούλου                               
          6932798177                                         
FAX: 210 5202798   - 210 5121399                         
                                                                                               
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr                          
E-mail: oltee@otenet.gr                      
                    oltee.oltee@gmail.com                


Θέμα : « ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ .»

    Κα  Υπουργέ

           Το ΔΣ της ΟΛΤΕΕ μελέτησε αναλυτικά και προσεκτικά την πρότασή σας  για το Τεχνολογικό Λύκειο και έγκαιρά απέστειλε τις παρατηρήσεις και την ολοκληρωμένη θέση της για τη δομή του νέου Τεχνολογικού Λυκείου.
Συμπληρωματικά θέλουμε να επισημάνουμε ένα τυπικό «κατ’ αρχήν »
 αλλά πολύ ουσιαστικό κατά την άποψη μας, που έχει προκύψει όσον αφορά τον τίτλο του Απολυτηρίου του Τεχνολογικού Λυκείου.
Θεωρούμε ότι ο τίτλος « ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ »         πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο της απόλυσης χωρίς τα συνοδευτικά « ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» γιατί αυτό αποτελεί πλεονασμό και διάκριση σε σχέση με το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, που μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικά προβλήματα ισοτίμησης των δύο τίτλων
                                               
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΙ ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ