Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-176 ΕΥΡΩ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ


   Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                             Αθήνα, 30/ 3 / 2011

             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                 Αριθ Πρωτ : 175
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ                         ΠΡΟΣ :1) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΗΛ: 210 5238973  - 210 5121399                         κ. Φίλιππο Σαχινίδη
         6932798177                                              
FAX: 210 5202798  - 210 5121399                                                                                                                                                  
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr                                          
                         E-mail: oltee@otenet.gr                                         
                                oltee.oltee@gmail.com                            


   Κε Υφυπουργέ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  ( ΟΛΤΕΕ ) σας καλεί να το δεχθείτε σε
συνάντηση  για να εκθέσουμε και να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα: 
1)   Ενιαίο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων .
2)   Εκκρεμότητες αποζημιώσεων εκπαιδευτικών της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πρόγραμμα της ΠΔΣ σχολικών ετών 2008-2009 και 2009 -2010.
3)   Επίδομα θέσης ευθύνης Διευθυντών ΕΠΑΣ.
4)   Αναδρομική καταβολή του επιδόματος των 176 € στους εκπαιδευτικούς της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
                                                                                
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ         ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ             Αθήνα, 30 / 3 / 2011

     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                 Αριθ Πρωτ : 173
Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  3
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ                      ΠΡΟΣ :1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ
ΤΗΛ: 210 5238973  - 210 5121399      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
6932798177                                       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
FAX: 210 5202798  - 210 5121399       κ. Γιάννη Ραγκούση                                                                     2) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr   ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
      E-mail: oltee@otenet.gr                                  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
oltee.oltee@gmail.com                             κα Άννα Διαμαντοπούλου

  
                                                                            
ΘΕΜΑ : « Λειτουργία των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας ( ΔΕΠ) και θεσμοθέτηση Περιφερειακών Επιτροπών Παιδείας ( ΠΕΠ )»Κε Υπουργέ

Με την εφαρμογή του Ν. 3852/10 ( ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ) έχουν δημιουργηθεί
ανεπίλυτα προβλήματα  σχετικά με την λειτουργία  των ΔΕΠ  στους Δήμους και την
έλλειψη αντίστοιχων οργάνων στις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις .
Σας εκθέτουμε τις προτάσεις μας για την επίλυση των προβλημάτων  που έχουν 
 ανακύψει.

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ( ΔΕΠ)

Σύμφωνα με το άρθρο 285 « καταργούμενες διατάξεις»   του Ν. 3852/10
(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ )    όπου αναφέρεται ότι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του
καταργείται», δεν προκύπτει η κατάργηση των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας
(ΔΕΠ) του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 γιατί δεν υπάρχει θεσμοθετημένο αντίστοιχο
όργανο στον Ν. 3852/10 που να είναι αντίθετο προς την λειτουργία των ΔΕΠ.
Θεωρούμε ότι πρέπει σε όλους τους Δήμους να συνεχίσουν να λειτουργούν οι
Δ.Ε.Π , να ενεργοποιηθούν όπου έχουν αδρανοποιηθεί και  να ενημερωθούν άμεσα
όλοι οι Δήμοι.

Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ( ΠΕΠ)
Σύμφωνα με την νέα αρχιτεκτονική δομή της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ( Ν. 3852/10 ) καταργήθηκαν οι Νομαρχίες και
θεσμοθετήθηκαν οι αιρετές περιφερειακές αυτοδιοικήσεις . Αυτοδίκαια
καταργήθηκαν οι Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας ( ΝΕΠ ) του άρθρου 49 του Ν.
1566/85.
Σε αντικατάσταση αυτών πρέπει να θεσμοθετηθούν Περιφερειακές Επιτροπές
Παιδείας ( ΠΕΠ ) σε κάθε αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
                  
Παρακαλούμε για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων και την ενημέρωσή μας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ      ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Μετά το Πάσχα θα ανακοινώσει το νομοσχέδιο για την τεχνική εκπαίδευση

Μετά το Πάσχα το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει το νομοσχέδιο για την τεχνική εκπαίδευση σύμφωνα με σημερινή δήλωση της Υπουργού Παιδείας κ. Άννας Διαμαντοπούλου. Η δήλωση έγινε στη διάρκεια της παρουσίασης του νέου Λυκείου.

Οι τελικές προτάσεις για τις αλλαγές στο νόμο μεταθέσεων και αποσπάσεων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Ο Αιρετός του ΚΥΣΠΕ Δ. Μπράτης μας έστειλε τις τελικές της ομάδας εργασίας για το ζήτημα των μεταθέσεων – αποσπάσεων. Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν σήμερα 30/3/2011 στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. το οποίο θα λάβει και τις οριστικές αποφάσεις για το θέμα.Ειδικότερα οι προτάσεις έχουν ως εξής:


Τι είπε η πολιτική ηγεσία του υπ. Παιδείας παρουσιάζοντας τις αλλαγές στο Λύκειο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η Υπουργός, Άννα Διαμαντοπούλου, τόνισε:
Οι Έλληνες έφηβοι είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι Έλληνες. Το Νέο Λύκειο θα αποκαταστήσει την ισορροπία στη ζωή τους. Ο νέος έχει δικαίωμα στη γνώση, αλλά έχει δικαίωμα και στη ζωή, στον ελεύθερο χρόνο και στη συμμετοχή.

Από το σχ έτος 2013-2014 οι νέες πανελλαδικές εξετάσεις-–ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΙ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr 
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγινα σήμερα από την υπουργό Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η Α’ Λυκείου θα λειτουργήσει με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών ενώ από το σχολικό έτος 2012-13 θα είναι έτοιμα και τα νέα προγράμματα σπουδών για τη Β’ και Γ’ Λυκείου. Οι μαθητές που θα φοιτούν στην Α’ Λυκείου το ερχόμενο σχολικό έτος
 θα εισαχθούν στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ με βάση το νέο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων το οποίο θα ισχύσει για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2013-14. 
Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα βασίζονται στις ακόλουθες βασικές αρχές:

Oλες οι αλλαγές στο ΛΥΚΕΙΟ όπως ανακοινώθηκαν από την υπ. Παιδείας επιβεβαιώνοντας το esos.gr

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Το esos.gr δημοσιεύει όλες τις αλλαγές που ανακοίνωσε σε σημερινή συνέντευξη τύπου η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα δύο αποκλειστικά ρεπορτάζ μας.
Για να δείτε τα μαθήματα και τις ώρες κατά τάξη και κατά κατεύθυνση κάνετε

Για να δείτε το κείμενο που μοιράστηκε στους εκπαιδευτικούς συντάκτες κάνετε κλικ εδώ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση Πιτσουλάκη 24 ΤΚ 71307
Πληροφορίες Ζαπονάκης  Γεώργιος
Τηλέφωνο : 2810 234444
Φαξ: 2810 212555


Ηράκλειο, 17/03/2011
Αρ. Πρωτ. 450ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου Ψηφιακή Τηλεόραση
                     και Διαδραστική Τηλεόραση στο ΤΕΙ Κρήτης

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: Ωράριο 8-4 στο Γυμνάσιο και 8-3:30 στο Δημοτικό -Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟ esos.gr

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr 
Την πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Οργάνωση του Σχολικού Χρόνου (Σχολικό και Μαθητικό Ωράριο, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Μαθησιακός Χρόνος) θα παρουσιάσει την Τετάρτη στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ο πρόεδρός του κ. Ναυρίδης.Ειδικότερα η πρόταση προβλέπει τα εξής (ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Η εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση εισδοχής μαζί με το βαθμό
 πρόσβασης τους με συστημένο ταχυδρομείο από τις 4 Ιουλίου μέχρι τις 22 Ιουλίου 2011 (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 22 Ιουλίου) στη διεύθυνση: «Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2011» Πανεπιστήμιο

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση Πιτσουλάκη 24 ΤΚ 71307
Πληροφορίες Ζαπονάκης  Γεώργιος
Τηλέφωνο : 2810 234444
Φαξ: 2810 212555


Ηράκλειο, 17/03/2011
Αρ. Πρωτ. 450ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου Ψηφιακή Τηλεόραση
                         και Διαδραστική Τηλεόραση στο ΤΕΙ Κρήτης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους το 6ο  ΕΠΑΛ και το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ διοργανώνουν τα εκπαιδευτικό σεμινάριο Ψηφιακή Τηλεόραση και Διαδραστική Τηλεόραση για καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο θα διεξαχθεί την Τρίτη  05/04/2011 και ώρα 15:00-18:00 στους χώρους του εργαστηρίου Πασιφάη του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης με εισηγητή τον κ. Δρ Ε. Πάλλη και περιλαμβάνει

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση Πιτσουλάκη 24 ΤΚ 71307
Πληροφορίες Ζαπονάκης  Γεώργιος
Τηλέφωνο : 2810 234444
Φαξ: 2810 212555


Ηράκλειο, 17/03/2011
Αρ. Πρωτ. 449

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενοΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου Βιομηχανικός Έλεγχος και
Βιομηχανικά Δίκτυα στο ΤΕΙ Κρήτης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους το 6ο  ΕΠΑΛ και το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ διοργανώνουν τα εκπαιδευτικό σεμινάριο Βιομηχανικός Έλεγχος και Βιομηχανικά Δίκτυα για καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο θα διεξαχθεί την Δευτέρα 28/03/2011 και ώρα 17:30-20:30 στους χώρους του εργαστηρίου ΕΝΠΕΤ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης με εισηγητές τους κ. Δρ Α. Βλησίδη και Σ. Χαρακόπουλο και περιλαμβάνει

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Το σχέδιο Νόμου για τα Πειραματικά Σχολεία, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και την κατάργηση των πέντε Οργανισμών Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ΟΕΔΒ, ΚΕΕ , ΟΕΠΕΚ και ΙΠΟΔΕ Προτεινόμενο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Για να δείτε το σχέδιο Νόμου, -το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέχρι τέλους του μήνα- για τα Πειραματικά Σχολεία, το Πενελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και την καταργηση των πέντε Οργανισμών Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ΟΕΔΒ, ΚΕΕ , ΟΕΠΕΚ και ΙΠΟΔΕ κάνετε

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ:Τι λένε γονείς και μαθητές για τους εκπαιδευτικους, το σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ και την Τεχνική Εκπαίδευση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Ερευνα της Κοινής Γνώμης που δημοσιοποίησε πριν λίγο το υπ. Παιδείας την οποία παρήγγειλε από ιδιωτική εταιρία-μέσω διαγωνισμού- με κονδύλια από το ΕΣΠΑ, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: 


Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

«Πράσινο» για το επίδομα των 176 ευρώ στους καθηγητές

«Πράσινο φως» για την καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ και στους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάβει ο Αρειος Πάγος, δικαιώνοντας μάλιστα και εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 
Το ανώτατο δικαστήριο αναγνωρίζει την υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλει το επίμαχο επίδομα αναδρομικά στους εκπαιδευτικούς, κρίνοντας αντισυνταγματική την εξαίρεσή τους, αφού έχει ήδη χορηγηθεί σε πολλές άλλες κατηγορίες εργαζομένων υπό ανάλογες συνθήκες. Ταυτόχρονα δέχεται ότι το συγκεκριμένο επίδομα αποτελεί ουσιαστικά προσαύξηση του μισθού, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη δικαίωση και όποιων άλλων κατηγοριών εργαζομένων δεν το έχουν πάρει.
Η αρεοπαγιτική απόφαση ενισχύει επίσης την προοπτική αναδρομικής καταβολής στους συμβασιούχους γενικότερα, με βάση την αρχή της ισότητας (αφού δικαιώνει εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου), ενώ δεν δέχεται την επέκταση του επιδόματος μόνο στις κατηγορίες εκείνες που έχουν ειδικό μισθολόγιο ή παίρνουν άλλη πρόσθετη μισθολογική παροχή που αντισταθμίζεται με το επίδομα των 176 ευρώ. Στη λογική αυτή έγινε δεκτό ότι δεν το δικαιούνται ιατροί (1501/10), εξεταστές υποψήφιων οδηγών (304/11), εργαζόμενοι σε δημοτικές επιχειρήσεις (1675/10).
Αντίθετα, για τους εκπαιδευτικούς ο Αρειος Πάγος έκρινε (306/11) ότι δικαιούνται να εισπράξουν το επίδομα πλήρες και αναδρομικά (ανά διετίες, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής των σχετικών αγορών ή αιτημάτων), καθώς δεν μπορεί στην περίπτωσή τους να γίνει κανένας συμψηφισμός με το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης που τους χορηγείται με βάση τους νόμους 2470/97 και 3205/03.
ΑΛ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


   Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                  Αθήνα, 16 / 3 / 2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                Αριθ Πρωτ : 154
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ                           ΠΡΟΣ :1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 5238973    - 210 5121399                         κα Άννα Διαμαντοπούλου                               
         6932798177                                           2) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ     
FAX: 210 5202798     - 210 5121399                          κα Εύη Χριστοφιλοπούλου
                                                                            
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr                 
                          E-mail: oltee@otenet.gr                      
                                            oltee.oltee@gmail.com                
                                                                                            
                                                                                         
                                                                                           
                                                                         
ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας     Εκπαίδευσης »

Με την ανακοίνωση της προκήρυξης των σχολικών συμβούλων με το υπ’  αρ. πρωτ. Y-17 / 21478 / Δ2/21-2-2011, για την επιλογή και πλήρωση 420 θέσεων Σχολικών Συμβούλων και των καθορισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έγγραφο Φ351.1/3/19075/Δ1-ΦΕΚ 247/Β/15-2-2011.

Η Ομοσπονδία μας δέχτηκε πλήθος διαμαρτυριών και καταγγελιών, από συναδέλφους του κλάδου ΠΕ18 όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται με σύμβουλο της ειδικότητας των.
Η Ομοσπονδία μας επανειλημμένα έθεσε το θέμα των Σχολικών Συμβούλων, για το κλάδο ΠΕ18 και στις συναντήσεις με το Υπουργείο αλλά και με έγγραφα της, χωρίς μέχρι σήμερα το Υπουργείο να ανταποκριθεί.
Πιστεύουμε, ότι το Υπουργείο εκ παραδρομής δε συμπεριέλαβε τον κλάδο ΠΕ18 στην προκήρυξη των θέσεων για την πλήρωση των Σχολικών Συμβούλων και ότι θα επανεξετάσει το θέμα, προκειμένου να δοθεί άμεσα λύση στις διαμαρτυρίες των συναδέλφων του κλάδου ΠΕ18 και να ικανοποιήσει το περί δικαίου αίσθημα των συναδέλφων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ
sfragis̈ü                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ                           ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ