Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

«Μαραθώνια» συνεδρίαση για τα Πειραματικά –ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΙΠΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟ esos.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr 
Σε μια «μαραθώνια» εν μεσω διαφωνιών και με κεντρική αναλυτική παρουσίαση της πρότασης του ΚΕΕ από τον πρόεδρό του κ. Ματθαίου,  συνεδρίασε στο υπ. Παιδείας το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΣΥΠ.
Η Νίκη Κωτσοπούλου , εκπρόσωπος της ΝΔ συμφώνησε με την αναγκαιότητα αναμόρφωσης των Πειραματικών- Προτύπων σχολείων, ενώ οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών έκρουσαν τον "κώδωνα του κινδύνου" ότι μπορεί να μετατραπούν σε σχολεία «ελίτ».
Ο πρόεδρος του ΚΕΕ Καθηγητής κ. Ματθαίου παρουσιάζοντας το κείμενο-πρόταση του ΚΕΕ  για τα  Πρότυπα- Πειραματικά σχολεία ,  είπε τα εξής: 


ΠΩΣ ΘΑ ΟΡΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ 
1.Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ως Π.Π.Σ.  μπορεί να ορισθούν μετά από αξιολόγηση (α) τα πειραματικά σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια) των πανεπιστημίων (β) τα πρότυπα πειραματικά σχολεία που λειτουγούσαν πριν από την ψήφιση του νόμου 1566/ 1985,  (γ) τα ολοήμερα πειραματικά δημοτικά σχολεία, και (δ) δύο ΕΠΑΛ , εφόσον έχουν συνδεθεί με Α.Ε.Ι. και, ειδικότερα, με ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα για τις σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης και με ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα για τις σχολικές μονάδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ 
Θα  χρηματοδοτούνται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που χρηματοδοτούνται και τα λοιπά σχολεία και επιπροσθέτως:
α) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. με το οποίο συνδέονται,
 β) από δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής απαιτείται απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εγκρίνεται με  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 
ΠΟΙΟ ΘΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝ  
α) σε εθνικό επίπεδο: η Διοικούσα Επιτροπή  Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και
β) σε επίπεδο σχολικής μονάδας: αα) Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Ε.Σ.), ββ) ο διευθυντής, γγ) ο υποδιευθυντής και δδ) ο σύλλογος διδασκόντων κάθε Π.Π.Σ. 
Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι επταμελής με τιςτις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τον ορισμό  ενός σχολείου ως Π.Π.Σ.
β) Επιλέγει τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς των Π.Π.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
γ) Επιλύει διαφορές ή προβλήματα  που αφορούν τη λειτουργία των Π.Π.Σ.
δ) Προωθεί και προβάλλει το έργο που επιτελείται στα Π.Π.Σ.
ε) Ορίζει το πλαίσιο των προτεραιοτήτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων  των Π.Π.Σ.
στ) Συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι., το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σχολεία, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς συνεργασίες.
ζ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τη σύνδεση των Π.Π.Σ. με δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
η) Βραβεύει μαθητές υψηλών επιδόσεων. 
Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο είναι πενταμελές

Ωρολόγιο πρόγραμμα προγράμμα
  1. Κάθε Π.Π.Σ. ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των κοινών σχολείων το οποίο αναμορφώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από εισήγηση του οικείου Ε.Ε.Σ., ανάλογα με  τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.
ΟΜΙΛΟΙ
2. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο  του Π.Π.Σ. όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, με απόφαση του Ε.Ε.Σ., που εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι αυτοί λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μια ή δυο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση. Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία κ.λπ. αλλά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.α., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες αριστείας και δημιουργικότητας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες ορισμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους. 
Σύνδεση των Προτύπων  Πειραματικών Σχολείων
1. Τα  Πρότυπα  Πειραματικά δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια  συνδέονται με τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης της ευρύτερης  γεωγραφικής περιοχής τους για θέματα που αφορούν τη δημιουργία ομίλων μαθητών.
2. Τα Πρότυπα  Πειραματικά δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια  συνδέονται επίσης με τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής τους για θέματα που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αυτής της περιοχής. Σε αυτή την περίπτωση, το Π.Π.Σ. λειτουργεί ως φορέας ενδοσχολικής επιμόρφωσης και διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες, συνεργασίες μεταξύ των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν κυρίως την υποστήριξη του θεσμού του μέντορα, την εφαρμογή καινοτόμων και δημιουργικών δραστηριοτήτων,  την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και διοίκησης, καθώς και διεθνείς συνεργασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου