Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ             Αθήνα, 30 / 3 / 2011

     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                 Αριθ Πρωτ : 173
Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  3
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ                      ΠΡΟΣ :1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ
ΤΗΛ: 210 5238973  - 210 5121399      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
6932798177                                       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
FAX: 210 5202798  - 210 5121399       κ. Γιάννη Ραγκούση                                                                     2) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr   ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
      E-mail: oltee@otenet.gr                                  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
oltee.oltee@gmail.com                             κα Άννα Διαμαντοπούλου

  
                                                                            
ΘΕΜΑ : « Λειτουργία των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας ( ΔΕΠ) και θεσμοθέτηση Περιφερειακών Επιτροπών Παιδείας ( ΠΕΠ )»Κε Υπουργέ

Με την εφαρμογή του Ν. 3852/10 ( ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ) έχουν δημιουργηθεί
ανεπίλυτα προβλήματα  σχετικά με την λειτουργία  των ΔΕΠ  στους Δήμους και την
έλλειψη αντίστοιχων οργάνων στις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις .
Σας εκθέτουμε τις προτάσεις μας για την επίλυση των προβλημάτων  που έχουν 
 ανακύψει.

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ( ΔΕΠ)

Σύμφωνα με το άρθρο 285 « καταργούμενες διατάξεις»   του Ν. 3852/10
(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ )    όπου αναφέρεται ότι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του
καταργείται», δεν προκύπτει η κατάργηση των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας
(ΔΕΠ) του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 γιατί δεν υπάρχει θεσμοθετημένο αντίστοιχο
όργανο στον Ν. 3852/10 που να είναι αντίθετο προς την λειτουργία των ΔΕΠ.
Θεωρούμε ότι πρέπει σε όλους τους Δήμους να συνεχίσουν να λειτουργούν οι
Δ.Ε.Π , να ενεργοποιηθούν όπου έχουν αδρανοποιηθεί και  να ενημερωθούν άμεσα
όλοι οι Δήμοι.

Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ( ΠΕΠ)
Σύμφωνα με την νέα αρχιτεκτονική δομή της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ( Ν. 3852/10 ) καταργήθηκαν οι Νομαρχίες και
θεσμοθετήθηκαν οι αιρετές περιφερειακές αυτοδιοικήσεις . Αυτοδίκαια
καταργήθηκαν οι Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας ( ΝΕΠ ) του άρθρου 49 του Ν.
1566/85.
Σε αντικατάσταση αυτών πρέπει να θεσμοθετηθούν Περιφερειακές Επιτροπές
Παιδείας ( ΠΕΠ ) σε κάθε αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
                  
Παρακαλούμε για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων και την ενημέρωσή μας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ      ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου