Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Μεταβαίνουν στο Βέλγιο για να καταγράψουν τη λειτουργία των ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Με απόφαση του υπ. Παιδείας μεταβαίνουν στο Βέλγιο από 2 έως 7 Μαΐου στο πλαίσιο της Πράξης «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ», με σκοπό την ανάγκη μεταφοράς τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε θέματα τεχνοεπαγγελματικής εκπαίδευσης, οι εξής 4 έλληνες εμπειρογνώμονες:
1. Στυλιανός Καραγιάννης, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Αττικής
2. Γεώργιος Μπαραλός, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Πειραιά (ΠΕ03)
3. Ανδρονίκη Φιλιάνου, Ειδική Παιδαγωγός (ΠΕ70)
4. Στυλιανός Μπουλταδάκης, Εκπαιδευτικός (ΠΕ12.10), Υποδιευθυντής του 1ουΕΠΑ.Λ. Συκεών Θεσσαλονίκης
Αναχώρηση: 2 Μαΐου 2011
Επιστροφή: 7 Μαΐου 2011
Χώρα επίσκεψης: Βέλγιο

Πόλεις επίσκεψης:
• Brussels
• St-Agatha-Berchem
• Vilvoorde
• Antwerp (Deurne)
Μέσα Μετακίνησης:
Αεροπλάνο (έδρα μετακινούμενων προς και από Βρυξέλλες)
Δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για μετακινήσεις εντός Βελγίου
Φορέας Υποδοχής:
DBO (Dienst Beroepsopleiding departement Onderwijs)
Vocational Training Service, an agency of the Department of Education and
Training, Βρυξέλλες, Βέλγιο
Τα έξοδα μετακίνησης (μετάβασης και επιστροφής), διανυκτέρευσης, ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Πράξης «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας _ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και _ια Βίου Μάθηση» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 301172).
Η τελική δαπάνη αυτή θα προσδιορισθεί σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που θέτει ο Εγκεκριμένος Οδηγός Διαδικασιών Διαχείρισης του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ),Δικαιούχου της ωςάνω Πράξης, και μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών μετακίνησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου