Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Αποτελέσματα έρευνας για τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-Οι μαθητές «διψούν» για ειδικότητες Κομμωτικής και Αισθητικής- 948 καθηγητές με ελάχιστο ή καθόλου διδακτικό ωράριο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Τα βασικά συμπεράσματα έρευνας για τα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπ. Παιδείας.
Σύμφωνα με την έρευνα:


-Στις Επαγγελματικές Σχολές  το 87% των μαθητών κατευθύνεται σε 8 κυρίως Ειδικότητες.  Από τους μαθητές αυτούς, το 41% ακολουθεί τις ειδικότητες Κομμωτικής και Αισθητικής, το 32% ακολουθεί 4 τεχνικές ειδικότητες (Θερμοϋδραυλικών, Ηλεκτρολόγων, Αερίων Καυσίμων και Αμαξωμάτων) και το 14% ακολουθεί τις παραϊατρικές ειδικότητες (Βοηθών Φαρμακείων και Φυσιοθεραπευτών).
-Σε όλα τα  ΕΠΑ.Λ και τις ΕΠΑ.Σ της χώρας καταγράφονται 948 καθηγητές με ελάχιστο ή καθόλου διδακτικό ωράριο εκ των οποίων οι 289 είναι καθηγητές γενικών μαθημάτων.
-Ττο 75% του μαθητικού δυναμικού επιλέγει το Γενικό Λύκειο και το 25% το Επαγγελματικό  Λύκειο.
-Οι βασικότεροι λόγοι που προκαλούν στην απαξίωση των ΕΠΑ.Σ είναι η μη παροχή απολυτήριου τίτλου λυκείου, η στέρηση από τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ της δυνατότητας επαγγελματικής ανέλιξης μέσω ανώτερων σπουδών, ο ανορθολογικός διαχωρισμός των ειδικοτήτων μεταξύ ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ, αλλά και η μη εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας στις Επαγγελματικές Σχολές του ΥΠΔΒΜΘ.
Το υπουργείο εκπόνησε, για πρώτη φορά, μελέτη σχετικά με την «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων του Υπουργείου, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
Η πράξη υλοποιήθηκε από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και  Διά Βίου Μάθηση 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου