Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές,

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων μας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ηρακλείου ζητήσαμε την πραγματοποίηση της σημερινής συνάντησης γνωριμίας αλλά και συζήτησης των  θεμάτων - προβλημάτων της Τεχνικής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Νομό μας.
Επιγραμματικά αναφέρουμε τα κυριότερα απ΄αυτά:

1)      Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών
Κύριο αίτημα της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου αλλά και της Ομοσπονδίας μας είναι η επαναφορά των τομέων – ειδικοτήτων, εκπαιδευτικών και μαθητών στην τυπική Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση.  Θεωρούμε αναίτιο και άδικο αυτό που συνέβη στα σχολεία, στους συναδέλφους και στους μαθητές μας. Όμως, επειδή μια τέτοια εξέλιξη δεν διαφαίνεται πιθανή με την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εστιάζουμε όλες τις προσπάθειες μας στην κατεύθυνση της συνολικής επανατοποθέτησης των συναδέλφων μας. Για ακόμα μια φορά θα υπενθυμίσουμε ότι οι συνάδελφοι μας κάλυπταν πάγιες εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν πλεόναζαν, δεν  αξιολογήθηκαν ούτε προσωπικά αλλά ούτε υπήρξε καμία αξιολόγηση δομών, όπως έχουν παραδεχτεί το τελευταίο διάστημα μέλη της συγκυβέρνησης.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το ΦΕΚ 3318/ 2812-2013, προκήρυξε 925 εκπαιδευτικές  θέσεις για ΙΕΚ –ΣΕΚ.  Στην Κρήτη,  σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες προκηρύχθηκαν οι λιγότερες θέσεις για τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα και επιπλέον δεν προκηρύχθηκε  καμία θέση για νοσηλευτές ΠΕ18, κομμωτές ΤΕ και ΔΕ, ΔΕ ηλεκτροτεχνιτές, ΔΕ ηλεκτρονικοί, ΠΕ ιατρικών εργαστηρίων και ΠΕ ιατρών (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας). Με την τελευταία τροπολογία που ψηφίστηκε απ τη Βουλή, προβλέπονται 200 ακόμη εκπαιδευτικές θέσεις και  125 διοικητικές από τις 325 που προβλέπονταν αρχικά στο νόμο 4186/2013. Οι 200 νέες εκπαιδευτικές θέσεις και οι 125 διοικητικές  δεν έχουν όμως προκηρυχθεί ακόμη. Δηλαδή δεν έχουν κατανεμηθεί ανά νομό και ειδικότητα.
Με προγενέστερο ΦΕΚ 3210/18-12-03 είχαν προκηρυχτεί 233 θέσεις για  εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα που κατέχουν δεύτερο τίτλο σπουδών, για ορισμένες όμως ειδικότητες, όπως δασκάλους, νηπιαγωγούς, φιλόλογους, δραματικής τέχνης, τεχνολόγων τροφίμων, φυτικής παραγωγής, αρχιτεκτονικής, λογιστικής, γερμανικής και γαλλικής φιλολογίας, οικονομολόγων εξαιρόντας όλους τους άλλους δεύτερο-πτυχιούχους καθηγητές όπως μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς, γεωλόγους, φυσικής αγωγής, θεολόγους , πληροφορικής.  Από τις 233 θέσεις εκπαιδευτικών με δεύτερα πτυχία που προκηρύχθηκαν τελικά μόνο 185 τοποθετήθηκαν προσωρινά με αποτέλεσμα 48 θέσεις να μένουν ακάλυπτες.
Ως σήμερα δηλαδή, ένα μήνα πριν την λήξη του οχταμήνου διαθεσιμότητας-κινητικότητας που θα οδηγήσει στην απόλυση των συναδέλφων μας, έχουν προκηρυχθεί 925+233 =1158 θέσεις και από αυτές μόλις στις 185 (233-48) έχουν τοποθετηθεί προσωρινά συνάδελφοι μας.

Ζητάμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων σας να ζητήσετε-προτείνετε στους αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας που χειρίζονται το θέμα της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών:
Α) Να προκηρυχθούν άμεσα οι 200 εκπαιδευτικές και 125 διοικητικές θέσεις. Σε αυτή την κατανομή πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία που υπέστη η Περιφέρεια της Κρήτης σε σχέση με την προηγούμενη κατανομή θέσεων. Να υπάρξει προτεραιότητα για τις ειδικότητες που δεν έχει προκηρυχθεί καμία θέση αλλά και για τις υπόλοιπες ειδικότητες που δεν επαρκούν οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για την αποκατάσταση του συνόλου των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες για τη λειτουργία των ειδικοτήτων των ΙΕΚ-ΣΕΚ.
Β) Οι 48 θέσεις για δεύτερο-πτυχιούχους  που δεν καλύφθηκαν να επαναπροκηρυχτούν μαζί με άλλες 70 περίπου θέσεις (τον ακριβή αριθμό τον γνωρίζουν οι αρμόδιοι) για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς με δεύτερα πτυχία. Άλλωστε γνωρίζετε ότι για την κάλυψη των λειτουργικών κενών τη φετινή σχολική χρονιά χρειάστηκε να προσληφθούν αναπληρωτές καθηγητές από τις συγκεκριμένες ειδικότητες τις οποίες διαθέτουν ως δεύτερο πτυχίο αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα. Η τοποθέτηση τους λοιπόν με βάση τη δεύτερη ειδικότητα τους θα καλύψει πάγιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην Κρήτη μόλις 2 εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα διαθέτουν δεύτερο πτυχίο Φυσικής αγωγής και 1 εκπαιδευτικός από τα Χανιά πτυχίο Χημικού.


2)      Επιτακτική ανάγκη να ληφθεί μέριμνα για τους μαθητές που δεν διδάχτηκαν επαρκώς τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Η καθυστέρηση της κάλυψης των κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού των ειδικοτήτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ που λειτουργούν μεταβατικά μετά την ψήφιση του 4172/2013 που έθεσε σε διαθεσιμότητα τους εκπαιδευτικούς και του νόμου 4186/2013 για το νέο ΕΠΑ.Λ,  εκτός του ότι δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφήνει και τεράστιο κενό στην κάλυψη της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των υπό κατάργηση ειδικοτήτων (Υγείας πρόνοιας και Γραφικών τεχνών). Εδώ πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις η κάλυψη των κενών ολοκληρώθηκε μετά την λήξη του Α΄ εξαμήνου και σε κάποιες περιπτώσεις ανά την Επικράτεια υπάρχουν ακόμη ακάλυπτα κενά.
Όπως όλοι γνωρίζομε από τις αρχές του σχολικού έτους 2013-14 έχει ανακοινωθεί η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  (ΦΕΚ.2339-20/9/ 2013). Οι ελλείψεις όμως σε διδακτικό προσωπικό που αναφέραμε παραπάνω έχουν μειώσει αρκετά τη δυνατότητα κάλυψης της εξεταστέας ύλης όπως άλλωστε εύκολα μπορούν να διαπιστώσουν οι αρμόδιοι από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων μαθημάτων,  του ΥΠΑΙΘ.
Δεδομένου ότι για την αδυναμία κάλυψης της ύλης δεν ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί αλλά, πολύ περισσότερο, ούτε οι μαθητές, οι οποίοι θα είναι και τα τελικά θύματα και επειδή τίθενται θέματα Ισονομίας και Ίσων ευκαιριών των μαθητών:
 Ζητάμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να ζητήσετε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας να ληφθεί μέριμνα ώστε η  εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στις συγκεκριμένες ειδικότητες να είναι  απόλυτα εναρμονισμένη με την διδαχθείσα και όχι με την, από το νόμο οριζόμενη, διδακτέα.


3)      Τράπεζα θεμάτων για τα ΕΠΑ.Λ.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι τα θέματα των εξετάσεων που θα προκύπτουν από την τράπεζα θεμάτων για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στις τρείς τάξεις των ΕΠΑ.Λ, θα διαφοροποιούνται για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, από τα αντίστοιχα θέματα των μαθητών των Γενικών Λυκείων. Και αυτό διότι η διδακτέα ύλη και οι ώρες ανά εβδομάδα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας διαφέρουν στους δύο τύπους Λυκείου.
Επισημαίνουμε το θέμα γιατί η πρόσφατη πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ µε Α.Π. 1827/28-1-14 για την δημιουργία «Τράπεζας Θεμάτων διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο –ΕΠΑΛ)», με αποδέκτη το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναφέρεται σε Γενικά Λύκεια - ΕΠΑΛ χωρίς διαχωρισμό.
Ζητάμε τη δική σας συμβολή για την διευκρίνιση και την διευθέτηση του θέματος.

4)      Τομείς – Ειδικότητες – Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Νέου ΕΠΑ.Λ.
Με αρκετή καθυστέρηση από το ΥΠΑΙΘ εστάλη την Παρασκευή Έγγραφο (Α.Π. 21310/Δ4/14-02-2014) προς τις ΔΔΕ και ΠΔΕ για να αποστείλουν εγγράφως τις προτάσεις τους για την ίδρυση ομάδων προσανατολισμού – τομέων – ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ της αρμοδιότητας τους με βάση τα όσα προβλέπονται στο ν/σ για το νέο ΕΠΑ.Λ. Παρ’ όλα αυτά  το αργοπορημένο αυτό κάλεσμα δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα στην διεκπεραίωση των σημαντικών αυτών διαδικασιών. Στο έγγραφο αναφέρεται πολύ σωστά ότι «θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή των εκ των υστέρων διαμαρτυριών». Στο πλαίσιο της συζήτησης και της συνεργασίας οι διευθυντές των ΕΠΑ.Λ συνεργάστηκαν με τους συλλόγους διδασκόντων για να διαμορφώσουν την καλύτερη πρόταση προς όφελος των μαθητών, των σχολείων αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Αυτές τις προτάσεις συζήτησαν σήμερα στην κοινή συνάντηση με τους προϊσταμένους.
Δυστυχώς όμως η χρονική προθεσμία για να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος διάλογος και να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή πρόταση ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας μόλις σε μια εβδομάδα. Στις 21/2 οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας πρέπει να αποστείλουν τις εισηγήσεις τους στο Υπουργείο Παιδείας, στους Περιφερειακούς Διευθυντές και στα Δημοτικά συμβούλια για να λάβουν τις γνωμοδοτήσεις τους. Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί ήδη τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των νέων ειδικοτήτων για την ορθότερη διαμόρφωση των εισηγήσεων.
Ζητάμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να στηρίξετε τις προτάσεις των Διευθυντών και συλλόγων διδασκόντων, να παρέμβετε ώστε να εκδοθούν άμεσα τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα αλλά και τα σχολικά εγχειρίδια για την ομαλή έναρξη και λειτουργία της σχολικής χρονιάς 2014-15.
   
5)      ΕΠΑ.Λ. Μαλεβυζίου
     Μετά από πρόταση του Δ.Σ. της ΕΛΤΕΕ (Α.Π. 286/28-03-2013) την οποία παρουσίασε και τεκμηρίωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβυζίου, με ικανοποίηση είδαμε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αιτηθεί τη δημιουργία Επαγγελματικού Λυκείου στο Γάζι  (Αριθμός απόφασης 558/2013). Γνωρίζουμε ότι και εσείς με την σειρά σας αιτηθήκατε προς το ΥΠΑΙΘ την ίδρυση του ΕΠΑ.Λ. Σε όλη τη δυτική πλευρά του Ηρακλείου, όπως γνωρίζετε, λειτουργεί μόνο ένα σχολείο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης το οποίο αδυνατεί κτηριακά να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση των μαθητών.
            Ζητάμε ενημέρωση για την πορεία του θέματος  αλλά και τη δική σας συμβολή για να λάβουμε θετική απάντηση από το ΥΠΑΙΘ στο αίτημα μας,
6)      Ψηφιακή πλατφόρμα Myschool

Η ψηφιακή πλατφόρμα «myschool», όπως γνωρίζετε ενοποιεί τα υπάρχοντα συστήματα του Υπουργείου Παιδείας (survey, στατιστικό, βάσεις δεδομένων μαθητών) σε ένα ενιαίο διαδικτυακό τόπο ο οποίος με βάση την εγκύκλιο με  Α.Π.: 171490/Δ2/12.11.2013 πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά.
            Παραβλέποντας προς στιγμήν τον τεράστιο γραφειοκρατικό φόρτο που επιβαρύνει τους διευθυντές των σχολικών μονάδων καθώς ελάχιστα είναι τα σχολεία με γραμματειακή υποστήριξη αλλά και τις φοβερές χρονικές καθυστερήσεις που συνεπάγεται η ταυτόχρονη χρήση του ιστότοπου από όλα τα σχολεία μαζί, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στο ευαίσθητο θέμα της ασφάλειας και των προσωπικών δεδομένων μαθητών (ανήλικων στην συντριπτική τους πλειοψηφία) – καθηγητών που καταχωρούνται σε αυτό.
Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα «myschool» δεν παρέχει δικλείδες ασφαλείας για τη χρήση της, αφού τα δεδομένα είναι προσβάσιμα με τον ενιαίο κωδικό της σχολικής μονάδας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ο οποίος χρησιμοποιείται επίσης για την ηλεκτρονική αλληλογραφία, για τη συντήρηση του ιστότοπου της μονάδας, ακόμα και για την καταγραφή του κόστους των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Επίσης είναι προσβάσιμη από παντού και όχι μόνο από σύνδεση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε από το σπίτι του μπορεί να έχει πρόσβαση.
Επίσης πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μαθητών (αλλά και καθηγητών), τα οποία θα τους ακολουθούν για όλη τη σχολική τους ζωή. Για το ζήτημα αυτό και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ζητήσει διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς ακόμα να λάβει απάντηση.
Ενδεικτικότερο όλων της δυσλειτουργίας του «myschool» είναι η ίδια η παραδοχή του Υπουργείου στην παραπάνω εγκύκλιο ότι τα δεδομένα σχετικά με τους βαθμούς της Γ τάξης και τις Πανελλαδικές θα συνεχίσουν για την φετινή σχολική χρονιά στα ήδη υπάρχοντα συστήματα (ΝΕΣΤΩΡ κλπ), μία ομολογία ότι η πλατφόρμα «myschool» δεν είναι λειτουργική και ασφαλής.
Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και για άλλους πολλούς που είναι αδύνατο να εκθέσουμε σε ένα συνολικό υπόμνημα, το Δ.Σ. της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου δηλώνει την κατηγορηματική αντίθεση του στο «ηλεκτρονικό φακέλωμα» των μαθητών – καθηγητών και ζητά την μη εφαρμογή του.

7)      Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων
Η ΕΛΤΕΕ δεν είναι αντίθετη σε μια αξιολόγηση επιστημονικά τεκμηριωμένη βασισμένη σε  παιδαγωγικά και αξιοκρατικά κριτήρια με στόχο την ενδυνάμωση του δημόσιου σχολείου και τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Η αυτοαξιολόγηση όμως της σχολικής μονάδας που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας μεσούσης της σχολικής χρονιάς χωρίς καν να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που το ίδιο το Υπουργείο θέτει, εγείρει ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.
Οι δείκτες και οι στόχοι της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας δεν μπορούν να είναι ερήμην της ελληνικής πραγματικότητας με την υποχρηματοδότηση της παιδείας, τους μηδενικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, τα κενά και τις ελλείψεις στα σχολεία και να μετακυλούν το βάρος στην πλάτη των εκπαιδευτικών αξιολογώντας “το κλίμα συνεργασίας στην τάξη” και “τις εκπαιδευτικές τεχνικές” που χρησιμοποιούν.
Ενδεικτικά αν π.χ. κάποιο σχολείο έχει πάρα πολλούς μαθητές, τόσους που δεν χωράνε στις υπάρχουσες αίθουσες, θα αναγκαστεί φυσικά να περιγράψει την κατάσταση της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής ως ελλιπή. Το σχολείο αυτό θα ανταμειφθεί με περισσότερες αίθουσες ή μήπως θα συγχωνευτεί με το διπλανό σχολείο για να χωράνε οι μαθητές;
Ακόμα όμως και να υπήρχαν όλα τα προαπαιτούμενα, για να γίνει η αυτοαξιολόγηση όπως περιγράφεται, χρειάζεται να τεθεί ένα πλάνο και σχέδιο εργασίας στην αρχή του σχολικού έτους, να συζητηθεί και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξή του και να εκτιμηθεί η επιτυχία του στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ενώ έχει ήδη περάσει ένα τετράμηνο, πώς θα τεθούν στόχοι έτους;
Να σημειώσουμε δε τον απίστευτα χρονοβόρο φόρτο με επιτροπές που συνεδριάζουν, ερωτηματολόγια που πρέπει να απαντηθούν, πλάνα που πρέπει να συμπληρωθούν, δείκτες που πρέπει να παρακολουθούνται και όλα αυτά εκτός ωρών εργασίας και χωρίς αποζημίωση φυσικά.
Οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να είναι στο σύνολο της έγκυρη, αξιόπιστη και να μην στοχεύει στην τιμωρία και στην εξοικονόμηση δαπανών αλλά στη βελτίωση προς όφελος των μαθητών.
Για όλους τους παραπάνω λόγους δηλώνουμε την αντίθεση μας στην εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης μεσούσης της σχολικής χρονιάς η οποία με τον τρόπο και τον χρόνο που εφαρμόζεται δεν θα αποφέρει κανένα παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό όφελος.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες- παρεμβάσεις για την επίλυση των σοβαρών ζητημάτων που σας τέθηκαν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου