Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Τα εννέα είδη εκδρομών που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι μαθητές-ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Ρεπορτάζ:esos.gr
Εννέα είδη εκδρομών μπορούν πραγματοποιήσουν οι μαθητές , σύμφωνα με τη νομοθεσία του υπ. Παιδείας. Τόσο οι μαθητές, όσο και οι καθηγητές πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες που αφορούν κάθε μία, όπως τις αναλύει σε εγκύκλιό του ο Διευθυντής της Δ.Ε. Χανίων Γ. Κανδαράκης :Είδη και Διάρκεια εκδρομών.
1.     Σχολικοί περίπατοι: Έως πέντε (5) το έτος κατά τη διάρκεια ωραρίου του σχολείου. Συμμετέχουν όλες οι τάξεις και διεξάγονται εντός διδακτικών ωρών. Συνοδεύουν όλοι οι καθηγητές εκτός αν κατά την κρίση του συλλόγου η συμμετοχή κάποιου είναι αδύνατη. Μαθητές που δεν συμμετέχουν παίρνουν απουσίες εκτός από την περίπτωση που χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο και διαφωνεί ο γονέας ή κηδεμόνας.Καταχωρούνται ισάριθμες απουσίες με τις διδακτικές ώρες της ημέρας πραγματοποίησης της εκδρομής.  Συντάσσεται πράξη συλλόγου και ενημερώνεται η Δ.Δ.Ε. ή το αρμόδιο γραφείο Δ.Ε. Σε περίπτωση χρήσης μεταφορικού μέσου να γίνονται όλες οι ενδεδειγμενες ενέργειες.
 2.      Ημερήσιες: Μία (1) ανά έτος. Συμμετέχουν όλες οι τάξεις. Συμμετέχει τουλάχιστον το 75% των μαθητών. Συνοδεύει ένας καθηγητής ανά 30 μαθητές συν τον αρχηγό. Με έγκριση του συλλόγου διδασκόντων επιτρέπεται η σημμετοχή δύο μελών του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων χωρίς να μειώνεται αντίστοιχα ο αριθμός των συνοδών. Συντάσσεται πράξη συλλόγου και απαιτείται έγκριση από την Δ.Δ.Ε. ή το αρμόδιο γραφείο Δ.Ε για εκδρομές εντός νομού και από Νομάρχη για εκτός νομού ή εξωτερικό. Με το πέρας της εκδρομής συντάσσεται λεπτομερή έκθεση από τον αρχηγό σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές και υποβάλλεται στο Δντή του σχολείου για ενημέρωση του ίδιου και του συλλόγου διδασκόντων και κοινοποιείται στην ΔΔΕ ή το αρμόδιο γραφείο. 
 3.      Πολυήμερη στο εσωτερικό ή εξωτερικό: Μία (1). Για τη Γ’ τάξη γενικού Λυκείου  ΕΠΑΛ, μέχρι 5 ημέρες στο εσωτερικό. Σε παραμεθόριες περιοχές επιτρέπεται μία ακόμα ημέρα (6) και στο εξωτερικό δύο (7). Στις εκδρομές αυτές δεν συνυπολογίζονται οι μέρες αναχώρησης και επιστροφής όταν χρησιμοποιηθεί πλοίο που εκτελεί νυχτερινό δρομολόγιο. Η εκδρομή πρέπει να πραγματοποιείται μέχρι και 15 μέρες πριν την λήξη των μαθημάτων.  Συμμετέχουν το 75% των μαθητών της τάξης, του σχολείου ή του τομέα ή της ειδικότητας . Συνοδεύει ένας καθηγητής ανά 30 μαθητές στο εσωτερικό  ανά 20 μαθητές στο εξωτερικό συν τον αρχηγό. Προβλέπεται επίσης μία εκδρομή έως 3 ημερών για τους μαθητές της Β’ τάξης α’ κύκλου ΕΠΑΛ. Με έγκριση του συλλόγου διδασκόντων επιτρέπεται η σημμετοχή δύο μελών του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων χωρίς να μειώνεται αντίστοιχα ο αριθμός των συνοδών. Συντάσσεται πράξη συλλόγου και απαιτείται έγκριση από το Δντή Β/θμιας Εκ/σης για εκδρομές εντός νομού και από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων δια μέσου της ΔΔΕ Ν. Χανίων ή του αρμόδιου γραφείου για εκδρομές εκτός νομού. Με το πέρας της εκδρομής συντάσσεται λεπτομερή έκθεση από τον αρχηγό σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές και υποβάλλεται στο Δντή του σχολείου για ενημέρωση του ίδιου και του συλλόγου διδασκόντων και κοινοποιείται στην ΔΔΕ ή το αρμόδιο γραφείο.
 4.Διδακτικές επισκέψεις:  Έως εννέα (9) ανά σχολική τάξη με διάρκεια μίας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών και δυνατότητα παράτασης μετά το ωράριο διδασκαλίας του σχολείου Ο προγραμματισμός τους υποβάλλεται στο σχολικό σύμβουλο που μπορεί να διατυπώνει τυχόν δικές του παρατηρήσεις. Μπορούν να συμμετέχουν όλες οι τάξεις. Συνοδεύει ένας καθηγητής ανά 30 μαθητές συν τον αρχηγό. Απαιτείται έγκριση από την Δ.Δ.Ε. ή το αρμόδιο γραφείο Δ.Ε όταν παραταθεί πέρα του ωραρίου του σχολείου.
 5.Πολυήμερες στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, αγωγή καταναλωτή, ΣΕΠ, πολιτιστικά θέματα, καλλιτεχνικοί αγώνες, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχέση με την ειδικότητα στα πλαίσια εγκεκριμένων προγραμμάτων για μαθητές ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ.
 6.Εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Μέχρι δύο (2) ανά έτος και έως δύο (2) εβδομάδες πριν τη λήξη των μαθημάτων. (Για τα ΕΠΑΛ έως τρεις (3) επισκέψεις  ανά έτος σε σχέση με την ειδικότητα και μέχρι μία (1) για εγκεκριμένο πρόγραμμα).  Διαρκούν δύο εργάσιμες ημέρες + μία ή δύο αργίες + μία λόγω του ότι βρισκόμαστε σε νησί.  Μπορούν να συμμετέχουν όλες οι τάξεις. Απαιτείται αναλογία ¾ μαθητών για τις εκπαιδευτικές  δρατηριότητες και συνοδία ενός καθηγητή ανά 30 μαθητές συν τον αρχηγό. Στις εκπαιδευτικές επισκέψεις που αφορούν Εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων οι συνοδοί είναι 2 για ομάδα 8-20 μαθητών, 3 για ομάδα 21-40 μαθητών και 4 για ομάδα 41-60 μαθητών. Απαιτείται έγκριση από την Δ.Δ.Ε. ή το αρμόδιο γραφείο Δ.Ε εκτός από τις επισκέψεις στα ΚΠΕ.
7.Η επίσκεψη στη Βουλή αποτελεί ειδική περίπτωση της κατηγορίας αυτής με δύο διανυκτερεύσεις ή τρεις για παραμεθόρια και νησιά. Σύμφωνα με το 46668/Γ2/28-4-2010 έγγραφο του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος της Βουλής και ετήσια έγκριση από το Γενικό Γραμματέα του ΥΠΔΒΜΘ. Συμμετέχουν τουλάχιστον το 50% των μαθητών και συνοδεύονται από ένα συνοδό ανά 25 άτομα συν τον αρχηγό. Απαιτείται έγκριση από την Δ.Δ.Ε. ή το αρμόδιο γραφείο Δ.Ε.
 8.     Μετακίνηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων, διεθνών εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων κ.α. Μία (1) ενά έτος ανάλογα το πρόγραμμα ή τη δραστηριότητα. Επιτρέπεται για όλες τις τάξεις. Συνοδεύει ένας καθηγητής ανά 10 μαθητές συν τον άρχηγό. Έγκριση από Περιφερειακή Δνση δια μέσου της ΔΔΕ Ν. Χανίων. Οι  διεθνείς εκπαιδευτικές ανταλλαγές, αδελφοποιήσεις και άλλες διεθνείς δραστηριότητες εγκρίνονται από το  ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
1.     9.          Ανεξάρτητα προγράμματα της ΓΓ Νέας Γενιάς, Βουλή των Εφήβων κ.α.  εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα αναγραφόμενα στις Υ.Α. σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους υλοποίησης.
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
·         Οι εκδρομές να υποβάλλονται έγκαιρα στη Δ.Δ.Ε. ώστε να γίνεται ο σχετικός έλεγχος, η έγκριση και η ενημέρωση της τροχαίας για την διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων που απαιτούνται για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.
·         Οι αποφάσεις συλλόγων για τις ημερήσιες εκδρομές πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την πραγματοποίησή τους.
·         Οι πολυήμερες εκδρομές και οι εκδρομές της Γ’ Λυκείου (οι οποίες εγκρίνονται από τη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση) μπορούν να υλοποιηθούν από 15/10- 15/12 και από 1/3 έως 15 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων. Οι αποφάσεις συλλόγων που αφορούν  τις συγκεκριμένες εκδρομές πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την υλοποίηση τους για την πρώτη περίοδο και σαράντα (40) ημέρες πριν για τη δεύτερη περίοδο.
·         Δεν επιτρέπεται να συνοδεύουν εκδρομές ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.
·         Οι δντές των σχολείων να ενημερώνουν εγκαίρως  το πληροφοριακό σύστημα του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ (όπου απαιτείται) http://survey.sch.gr. ΥΑ13324/Γ2/07-02-2006 (ΦΕΚ 206τΒ/13-02-2006)
·         Επίσης να ενημερώνουν εγκαίρως την Τροχαία ή το αρμόδιο Αστυνομικό τμήμα όταν χρησιμοποιούνται μεταφορικά μέσα.
·         Στις πράξεις συλλόγων να αναγράφονται  με σαφήνεια:
ü  Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης
ü  Ημερομηνία και ώρα επιστροφής
ü  Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής. Δεν επιτρέπεται μετακίνηση μαθητών πριν από 6 π.μ. και μετά τις 10 μ.μ.
ü  Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν και συνολικός αριθμός μαθητών τάξης ή τμήματος.
ü  Αριθμός συνοδών
ü  Αριθμός εγκριτικής απόφασης  αν υπάρχει (για προγράμματα, βουλή κλπ).
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Για τις εκδρομές που απαιτείται έγκριση, υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
1.     Διαβιβαστικό του σχολείου ή αίτηση για έγκριση.
2.     Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα της Πράξης Συλλόγου Διδασκόντων.
3.     Βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου ότι καλύπτεται ο αριθμός συμμετοχής των μαθητών, βάσει των υπευθύνων δηλώσεων των γονέων και κηδεμόνων που βρίσκονται στο γραφείο του.
4.     Στις μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στα πλαίσια εκπαιδευτικών ανταλλαγών , αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων να συνυποβάλλονται εκτός από την αίτηση και την πράξη συλλόγου η πρόσκληση του ξένου φορέα υποδοχής, το αναλυτικό πρόγραμμα και το ειδικό έντυπο που συμπληρώνει ο Δντής του σχολείου και θεωρεί ο Δντής της ΔΔΕ Ν. Χανίων. Με την επιστροφή να υποβάλλεται λεπτομερή έκθεση δραστηριοτήτων στην οποία να περιλαμβάνονται τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις (78193/Ι/2-7-2009)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
      Οι εκπαιδευτικές εκδρομές οργανώνονται από τα σχολεία υπό την ευθύνη του Διευθυντή.Για την οργάνωση των εκδρομών να τηρείται επακριβώς το άρθρο 4 της Υ.Α.13324/Γ2/07-02-2006 (ΦΕΚ 206τΒ/13-02-2006),  σχετικά με τα οικονομικά, την υλοποίηση και την ασφάλεια.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
28093/Γ2/4-3-2008
13324/γ2/7-2-2006 εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ (Καταργεί τις ΥΑ5981/79, ΥΑ236.1/1/38597/1-4-1978 και ΥΑ4832/Γ2/28-11-1990)
Φ12/752/Γ1/866/19-8-98 ΚΥΑ –ΦΕΚ954τΒ’
107632/Γ7/2-10-2003
126807/Γ7/14-11-2003
4415/Γ7/16-1-2004
Υ.Α.13324/Γ2/07-02-2006 (ΦΕΚ 206τΒ/13-02-2006)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου