Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΕΛΤΕΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ: ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΣ

Προς :
Την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κα Άννα Διαμαντοπούλου
-  Διευθυντή Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας Κο Σαββαϊδη Αναστάσιο
-  Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπ/σης Α’ Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αθήνας κ. Κάλλο Βάιο
-  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δ/νση 22ου  Μισθολογίου Τμήμα Α΄
-  Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ
Σχετ. 141661/10.11.2010  εγγράφου της Δ.Ο.Υ  τμήμα Γ και του 107/22.11.2010 εγγράφου του Γραφείου Ε.Ε.  Α Αθήνας
 Σε συνέχεια του με αριθμ. Πρωτ. 39/2511/2010 εγγράφου μας και συνεχών καταγγελιών συναδέλφων για έναρξη παρακράτησης του επιδόματος ευθύνης των Διευθυντών ΕΠΑΣ από τους εκκαθαριστές Προϊσταμένους σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό, παρακαλούμε όπως:
Ενεργήσετε το συντομότερο δυνατόν για την διευθέτηση του ανωτέρω σοβαρού θέματος που δημιουργήθηκε, αναστέλλοντας την εντολή για περικοπή μέχρι την λήψη τελικής απόφασης καθόσον το σχετικό θέμα εμπίπτει σε νομικό κενό.
Επίσης είναι σαφές ότι σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο 3475/2006(ΦΕΚ 146 Α΄) οι ΕΠΑΣ του Υπουργείου  Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανήκουν στην Δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή εκπαίδευση χορηγώντας πτυχίο ίδιου επίπεδου σπουδών με τα ΕΠΑΛ (επίπεδο 3) και δεν έχουν καμία σχέση με τις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ) που αναφέρονται στην παρ. 1.β εδάφιο iv του άρθρου 13 του ν. 3205/2003,  όπως επικαλείται σχετικά η 22η Δ/νση Μισθολογικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και παρέχουν επίσης την δυνατότητα στους αποφοίτους τους να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρμοδιότητος, ενημερώνοντάς μας στην συνέχεια για την πορεία των εξελίξεων 
                                                              Για το  Δ.Σ.
                    Ο             Πρόεδρος
 ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                    Ο         Γενικός Γραμματέας
        ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΦΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου