Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΣ

Διεύθυνση Μισθολογίου / Τμήμα Α' με το 2/6551/0022/14-10-2010 έγγραφό του ερμηνεύοντας αυθαίρετα την παραγ. 1β του Ν. 3205/2003 κατατάσσει τους Διευθυντές των ΕΠΑΣ  στους Διευθυντές των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ( ΤΕΣ ) περικόπτοντας το επίδομα θέσης ευθύνης από 130 € που λάμβαναν σε 115 €.

          Σύμφωνα  με την παράγραφο 1β  ίίί  οι Διευθυντές  Ενιαίων Λυκείων και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ( ΤΕΕ)  λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης 130€. Μετά την δημοσίευση του Ν. 3475/06 όλα τα ΤΕΕ μετατράπηκαν σε ΕΠΑΛ & σε ΕΠΑΣ  και συνέχισαν να λειτουργούν ταυτόχρονα σαν ΤΕΕ & ΕΠΑΛ  ή σαν ΤΕΕ & ΕΠΑΣ μέχρι 31/8/2008 .
          Μέχρι σήμερα  , δεν έγινε καμιά τροποποίηση της παραγ. 1β ίίί  του Ν. 3205/2003 ότι οι Διευθυντές των ΕΠΑΣ  λαμβάνουν το επίδομα του Διευθυντού Τεχνικής Σχολής ( ΤΕΣ) .

          Επίσης στο παραπάνω έγγραφο του ΓΛΚ  ζητείται η περικοπή του επιδόματος θέσης ευθύνης από τα 130 € στα 115 € από 1/6/2007 ενώ τα ΤΕΕ συνέχισαν την λειτουργία τους μέχρι 31/8/2008.
          Επίσης , όπως πληροφορούμαστε από τα μέλη μας, μετά την αποστολή της παραπάνω απόφασης του ΓΛΚ, πολλοί εκκαθαριστές αποδοχών προχώρησαν αφ' ενός σε περικοπές από 1/6/2007 που δεν είναι σωστή ημερομηνία  αλλά και αφετέρου σε περικοπές από 130 € σε 93 € που είναι τελείως λανθασμένα γιατί  τα 93€ ισχύουν από την 1/7/2010 και έπειτα.
          Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ασάφειες στο παραπάνω έγγραφο του ΓΛΚ
Ζητούμε
  • 1) Να ανακληθεί άμεσα το παραπάνω έγγραφο.
  • 2) Να εκδώσει το Υπουργείο Οικονομικών νομοθετική ρύθμιση της παραγ. 1β ίίί του Ν. 3205/2003 ως προς το επίδομα θέσης ευθύνης των Διευθυντών ΕΠΑΣ με το αν ανήκουν στην παράγραφο 1β ίίί ή στην 1β ιv και οι περικοπές αν υπάρχουν να ισχύσουν από την τροποποίηση του νόμου.
  • 3) Δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο Οικονομικών να ζητάει επιστροφή χρημάτων για χορήγηση επιδόματος ευθύνης, λόγω δικής του υπαιτιότητας, αφού δεν φρόντισε να τροποποιήσει τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 από τότε που έγινε η μετατροπή των ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ και μάλιστα αναδρομικά από την 1/6/2006 όταν το ίδιο σε οφειλές του προς τους εργαζόμενους δεν τις χορηγεί πέραν της διετίας.
  • 4) Να σταματήσουν άμεσα όλες οι ενέργειες περικοπής των αποδοχών από τους εκκαθαριστές ( Διευθυντές Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενους Γραφείων ) μέχρι τελικής επίλυσης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ                       ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου