Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Στο 13ο Τακτικό Συνέδριο  της ΟΛΤΕΕ που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010  αποφασίστηκε, το νέο ΔΣ της Ομοσπονδίας, να διεκδικήσει τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας  για τη λειτουργία ενός και μόνο σχολείου στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προτάσεις της που κατατέθηκε και συζητήθηκε και στο ΣΠΔΕ του ΕΣΥΠ κατά το χρονικό διάστημα από τον 3ο έως τον 10ο του 2009 σε αρκετές συνεδριάσεις και τα πορίσματα των οποίων έχουν κατατεθεί στην Υπουργό Παιδείας κα Άννα Διαμαντοπούλου.

                              Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (η ονομασία κρίθηκε σαν καταλληλότερη από το Επαγγελματικό Λύκειο) είναι τα εξής:

1. σκοπος του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
    
          Το Επαγγελματικό Τεχνολογικό Λύκειο είναι ένα σχολείο που πρέπει να οργανωθεί και να λειτουργήσει στηριζόμενο πάνω σε νέους κανόνες και μορφές. Είναι ένα σχολείο που διαφέρει τελείως στην οργάνωση και τη λειτουργία από ένα γενικής μόρφωσης σχολείου , όπως είναι το Γενικό Λύκειο.
Η μέχρι σήμερα οργάνωση όλων των σχολείων της ΤΕΕ απέτυχαν γιατί είχαν σαν πρότυπο τη μορφή λειτουργίας ενός γενικής εκπαίδευσης σχολείου.
          Το Επαγγελματικό Τεχνολογικό Λύκειο σαν επαγγελματικό σχολείο έχει κύριο στόχο να δώσει στους μαθητές του εκτός της γενικής παιδείας, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνολογικής εκπαίδευσης, τις απαιτούμενες τεχνικές ή άλλες επαγγελματικές γνώσεις και να αναπτύξει τις δεξιότητές τους, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία σε ορισμένο τεχνικό ή επαγγελματικό κλάδο.
          Πρέπει να εγκαταλειφτούν οι μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες πρακτικές της αντιγραφής των αναλυτικών προγραμμάτων από προηγούμενες μορφές σχολείων και να συνταχθούν απ' αρχής νέα εύχρηστα και κατάλληλα διαμορφωμένα αναλυτικά προγράμματα που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν το σκοπό και το στόχο του νέου σχολείου στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.
          Πρέπει να καταργηθεί η τεχνολογική κατεύθυνση από το Γενικό Λύκειο γιατί από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το ΕΠΑΛ δεν εξυπηρετεί κανένα μαθησιακό σκοπό για τους φοιτούντες μαθητές παρά μόνο συντεχνιακές σκοπιμότητες.
          Πρέπει να γίνει κατανοητό από την πολιτική ηγεσία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην εκπαιδευτική διαδικασία  ότι είναι απαραίτητη η οργάνωση  και η  λειτουργία  εξαρχής , χωρίς αντιγραφές , του νέου σχολείου αν όλοι επιθυμούν να υπάρχει σοβαρή και αξιόπιστη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα μας.
          Πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι οι απόφοιτοι του Επαγγελματικού Τεχνολογικού Λυκείου πρέπει να έχουν όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν να σταθούν αξιόπιστα στην αγορά εργασίας της χώρας μας αποτελώντας τα μεσαία στελέχη της αγοράς εργασίας.  
          Δυστυχώς όλοι οι πειραματισμοί που έχουν γίνει στη χώρα μας από τις εκάστοτε κυβερνήσεις τα τελευταία 10-15 χρόνια φρόντισαν να απογυμνώσουν τη αγορά εργασίας από αξιόλογα και επαρκώς ειδικευμένα μεσαία στελέχη χάριν επιλογών που εξυπηρετούσαν καθαρά συντεχνιακά συμφέροντα και όχι επιλογές στήριξης και ανάπτυξης της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης  που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά  σε όλες τις άλλες αναπτυγμένες χώρες .
          Για να πραγματοποιηθούν αυτά βέβαια εξυπακούεται ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ θα πρέπει να στηρίξει με έργα, και όχι μόνο με λόγια, την ανάπτυξη της ΤΕΕ.
          Να διαθέσει όλο εκείνο τον αναγκαίο και κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό που θα συντελέσει στην πραγματική εργαστηριακή εξάσκηση των μαθητών του Επαγγελματικού Τεχνολογικού Λυκείου. Μέχρι στιγμής καμιά κυβέρνηση δεν έχει φροντίσει να δημιουργήσει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα εργαστήρια που έχει ανάγκη η ΤΕΕ.
          Να φροντίσει να δημιουργήσει Σχολικές Βιβλιοθήκες, όπως ίδρυσε στα Γενικά Λύκεια, κατατάσσοντας τους μαθητές της ΤΕΕ σε παιδιά κατώτερης κατηγορίας παρόλο που αυτά έχουν περισσότερο ανάγκη υποστήριξης.
          Να φροντίσει για την επαρκή χρηματοδότηση λειτουργίας των σχολείων της ΤΕΕ. Η σωστή και αξιόλογη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση χρειάζεται χρήματα για να πραγματοποιηθεί. Πρέπει να καταστήσει σαφέστατα προς όλους τους φορείς αυτοδιοίκησης, που διαχειρίζονται τα κονδύλια των λειτουργικών δαπανών, ότι πρέπει να χρηματοδοτούν επαρκώς τα σχολεία της ΤΕΕ και όχι όπως κάνουν αρκετοί που παρέχουν ένα μηδαμινό ποσό χωρίς να μπορούν τα σχολεία να ανταπεξέλθουν στα έξοδα λειτουργίας τους.
         
          Το Επαγγελματικό Τεχνολογικό Λύκειο πρέπει να είναι τριετούς φοίτησης, να παρέχει Απολυτήριο και Πτυχίο επιπέδου 3 (όπως ο Β΄ κύκλος ΤΕΕ ή το ΤΕΛ παλαιότερα ).
          Παράλληλα για τους μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να υπάρχει ένας συγκεκριμένος-διακριτός "δρόμος" που να οδηγεί απ΄ ευθείας σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, και  Ανώτερες Σχολές.
          Για τους απόφοιτους  του Επαγγελματικού Τεχνολογικού Λυκείου που επιθυμούν να στραφούν στην αγορά εργασίας να υπάρχει ακόμα ένα τέταρτο έτος μετά τη λήψη του Πτυχίου όπου εκτός από την επιπλέον εξειδίκευση στην  ειδικότητα του καθενός θα παρέχεται 1) πρακτική άσκηση με χρηματοδότηση από το ΥΠΕΠΘ 2) πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες και 3) προσπάθεια χορήγηση επάρκειας σε ξένη γλώσσα.
 
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Α. ΤΑΞΗ

ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΙ

 • 1. ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
 • 2. ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • 3. ΚΥΚΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ.

•1.    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΜΕΙΣ :                       
•           I.     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
•        II.     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
•      III.     ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
•      IV.     ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  : (22) ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΝ: (12) ΩΡΕΣ - ΜΕ  4  τρίωρα μαθήματα, ένα ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

                               2.   ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΜΕΙΣ :  
•           I.     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
•        II.     ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
•      III.     ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
•      IV.     ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   (22) ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΝ: (12) ΩΡΕΣ - ΜΕ 4  τρίωρα μαθήματα, ένα ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

                               3. ΝΑΥΤΙΚΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ
Όπως ισχύει σήμερα στα ΕΠΑΛ.

Β. ΤΑΞΗ

        Στην Β' Τάξη οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις ομάδες 1 & 2  που θα τις συνεχίσουν και στην Γ' Τάξη , αλλά ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα και σε απόφοιτους Λυκείων να παρακολουθήσουν την ομάδα 3 μόνο για απόκτηση Πτυχίου ειδικότητας για την αγορά εργασίας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :  ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :        (09) ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ :   ΣΕ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ, (08)  ΩΡΕΣ

ΟΜΑΔΑ 1 :
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (3) ΩΡΕΣ,
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ (2) ΩΡΕΣ,
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Η/Υ (3) ΩΡΕΣ .
ΟΜΑΔΑ 2 :
 • ΑΛΓΕΒΡΑ (2) ΩΡΕΣ ,
 • ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (1) ΩΡΑ ,
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (2) ΩΡΕΣ,
 • ΦΥΣΙΚΗ (3) ΩΡΕΣ .

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : (18) ΩΡΕΣ

ΟΜΑΔΑ 3:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ για απόφοιτους ΓΕΛ ,ΤΕΛ,ΕΠΛ ή Πτυχιούχους ΕΠΑΛ για απόκτηση ειδικότητας  διαφορετικού τομέα με  26 ώρες μαθήματα τομέα και ειδικότητας.


Γ. ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΛΕΣ  ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :   (10)  ΩΡΕΣ

ΟΜΑΔΑ 1 :

 • Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ     (2) ΩΡΕΣ,
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (5) ΩΡΕΣ ,
 • ΦΥΣΙΚΗ Ι  (3) ΩΡΕΣ

ΟΜΑΔΑ 2 :

 • Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ (2) ΩΡΕΣ,
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II (5) ΩΡΕΣ,
 • ΦΥΣΙΚΗ II  (3)ΩΡΕΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : (2) ΩΡΕΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :
 • ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.
 • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ.
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : (23) ΩΡΕΣ

ΟΜΑΔΑ 3:

ΤΜΗΜΑΤΑ για απόφοιτους ΓΕΛ ή Πτυχιούχους ΕΠΑΛ για απόκτηση άλλης ειδικότητας  του ίδιου τομέα με  26 ώρες μαθήματα τομέα και ειδικότητας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  

ΟΣΟΙ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1  ΣΤΗΝ Β΄ΤΑΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Γ' ΤΑΞΗ  ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΕΙ

ΟΣΟΙ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2 ΣΤΗΝ Β΄ΤΑΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΑΤΕΙ

ΟΣΟΙ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 3 ΣΤΗΝ Β΄ΤΑΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1 & 2  ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΝΩ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 ΜΟΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.


Δ' ΤΑΞΗ

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗ Δ' ΤΑΞΗ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΕΠΆΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

•1.    Ένας τύπος σχολείου
•2.    Λυκειακός  χαρακτήρας
•3.    Δυνατότητα οριζόντιας μετακίνησης από την Α. Τάξη στην Β, σε όλους τους τύπους σχολείων με ευέλικτη προσαρμογή.
•4.    Δυνατότητα στην Α. Τάξη
 • Των μαθητών να γνωρίσουν βασικά του αντικειμένου των τομέων, ώστε η επιλογή της ειδικότητας στην Β. Τάξη να είναι περισσότερο ώριμη.
 • Στους συναδέλφους δεν αποκλείουμε θέσεις εργασίας και επιπλέον τους δίνεται η ουσιαστικότερη δυνατότητα δημιουργίας στην Β. Τάξη περισσοτέρων ειδικοτήτων.
•5.    Δυνατότητα στην Β. Τάξη
   Να επιλέξουν κατευθύνσεις:

                                          Α. Κατεύθυνση ( ΟΜΑΔΑ 1 ) με την,
 • Επιλογή ειδικότητας που τα γενικά μαθήματα θα είναι όχι τα των Πανελληνίων Εξετάσεων αλλά Εφαρμοσμένα, προσαρμοσμένα κατάλληλα στις διάφορες ειδικότητες και στις δυνατότητες των μαθητών.
Επιπλέον ο αφαιρούμενος αριθμός των ωρών των Γενικών μαθημάτων θα είναι μικρότερος και θα συμπληρώνονται με το μάθημα Ειδικές Εφαρμογές Η/Υ κατάλληλα προσαρμοσμένο στις αντίστοιχες ειδικότητες.
 • Δυνατότητα πρόσβασης μέσω των Ειδικών Πανελληνίων Εξετάσεων μόνο για τα ΑΤΕΙ

             Β. Κατεύθυνση ( ΟΜΑΔΑ 2) με την,
 • Επιλογή ειδικότητας και δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ με την θεσμοθετημένη διαδικασία.

                                           Γ. Κατεύθυνση ( ΟΜΑΔΑ 3 ) με την,
 • Δυνατότητα παρακολούθησης μόνο μαθημάτων ειδικότητας για τους :
•                                                                                      i.     Αποφοίτους ΓΕΛ
•                                                                                    ii.     Πτυχιούχους που επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετική Ειδικότητα.

•6.    Δυνατότητα στην Γ. Τάξη
 • Απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου και Πτυχίου ειδικότητας
 • Εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΑΤΕΙ
 • Εισαγωγή μόνο σε ΑΤΕΙ
 • Αγορά εργασίας

Με βάση λοιπόν αυτών που προαναφέραμε και είναι διεθνώς αποδεκτά μπορούμε να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο σπουδών του     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Παρέχει αυτοτελώς πτυχίο ειδικότητας και έχει απ΄ ευθείας πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • Δίνει αυτοτελώς διέξοδο για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Διατηρεί τον Επαγγελματικό Τεχνολογικό του χαρακτήρα με περισσότερα μαθήματα ειδικότητας σε σχέση με τα μαθήματα γενικής παιδείας.
 • Η Α΄ τάξη πρέπει να έχει κύκλους για να ενημερώνεται ο μαθητής σφαιρικά, να του παρέχεται μια ευρύτερη επαγγελματική παιδεία ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει μία από τις ειδικότητες του τομέα του στη Β΄ τάξη και να αποκτήσει ικανοποιητική προσαρμοστικότητα σε τυχόν επίκαιρες ή μελλοντικές εξειδικεύσεις.
 • Δεν παρέχει στενή εξειδίκευση με πολλές ειδικότητες τύπου ΙΕΚ ή ΚΕΚ.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ        ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου