Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ανανεώθηκαν οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μηδενικής προϋπηρεσίας


      Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Ενημερώσεις:
     23-07-2010: Πρώτη Ανάρτηση
     26-07-2010
     03-08-2010
     13-08-2010
     24-08-2010
     27-08-2010
     07-09-2010
     01-10-2010: Πίνακες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ34
     04-10-2010: Πίνακες ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ18.41, ΠΕ19.00, ΠΕ32
     12-10-2010: Πίνακας ΠΕ06
     13-10-2010: Διάφοροι πίνακες κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΤΕ01, ΔΕ01
     14-10-2010: Πίνακες κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ19
     15-10-2010: Πίνακες κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ16
     21-10-2010: Πίνακας ΠΕ09
     26-10-2010: Πίνακες ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19, ΠΕ20
     29-10-2010: Πίνακες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10
     05-11-2010: Πίνακες ΠΕ34, ΠΕ40
     12-11-2010: Πίνακες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ16, ΤΕ16
     17-11-2010: Πίνακες ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ14.04, ΠΕ17.02, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.41, ΠΕ18.44, ΠΕ19.00, ΠΕ32, ΤΕ01.19
     30-11-2010
     03-12-2010: Πίνακες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ15 και ΠΕ16.01, ΠΕ19.00
     12-01-2011: Πίνακες ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ12.04, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ18.10, ΠΕ19.00, ΤΕ01.19
     17-01-2011: Πίνακες ΠΕ16.01, ΤΕ16
     18-01-2011: Πίνακες ΠΕ05, ΠΕ07
     19-01-2011: Πίνακες ΠΕ12.01
     24-01-2011: Πίνακες ΠΕ06.00
     07-02-2011: Πίνακες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ14, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.23, ΠΕ18.24, ΠΕ18.33, ΠΕ19.00
     11-02-2011: Πίνακες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ14, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.23, ΠΕ18.33, ΠΕ19.00
     17-02-2011: ΠΕ18.10,ΠΕ19.00
     21-02-2011: ΠΕ05,ΠΕ07
     28-02-2011: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ14, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.33, ΠΕ19.00, ΠΕ34


a   Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
      Ενημερώσεις:
     23-07-2010: Πρώτη Ανάρτηση
     26-07-2010
     03-08-2010
     13-08-2010
     24-08-2010
     27-08-2010
     07-09-2010
     01-10-2010: Πίνακες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ34
     04-10-2010: Πίνακες ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ18.41, ΠΕ19.00, ΠΕ32
     12-10-2010: Πίνακας ΠΕ06
     13-10-2010: Διάφοροι πίνακες κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΤΕ01, ΔΕ01
     14-10-2010: Πίνακες κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ19
     15-10-2010: Πίνακες κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ16
     21-10-2010: Πίνακας ΠΕ09
     26-10-2010: Πίνακες ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19, ΠΕ20
     29-10-2010: Πίνακες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10
     05-11-2010: Πίνακες ΠΕ34, ΠΕ40
     12-11-2010: Πίνακες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ16, ΤΕ16
     17-11-2010: Πίνακες ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ14.04, ΠΕ17.02, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.41, ΠΕ18.44, ΠΕ19.00, ΠΕ32, ΤΕ01.19
     30-11-2010
     03-12-2010: Πίνακες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ15 και ΠΕ16.01, ΠΕ19.00
     12-01-2011: Πίνακες ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ12.04, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ18.10, ΠΕ19.00, ΤΕ01.19
     17-01-2011: Πίνακες ΠΕ16.01, ΤΕ16
     18-01-2011: Πίνακες ΠΕ05, ΠΕ07
     19-01-2011: Πίνακες ΠΕ12.01
     24-01-2011: Πίνακες ΠΕ06.00
     07-02-2011: Πίνακες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ14, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.23, ΠΕ18.24, ΠΕ18.33, ΠΕ19.00
     11-02-2011: Πίνακες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ14, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.23, ΠΕ18.33, ΠΕ19.00
     17-02-2011: ΠΕ18.10,ΠΕ19.00
     21-02-2011: ΠΕ05,ΠΕ07
     28-02-2011: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ14, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.33, ΠΕ19.00, ΠΕ34

ΠΗΓΗ alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου