Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Τρεις εμπειρογνώμονες για το Νέο Λύκειο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr 
Την  εκτέλεση έργων σε τρεις εμπειρογνώμονες για να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες (διατύπωση απόψεων - εισηγητικών προτάσεων) για το Νέο Λύκειο  ανέθεσε η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαικών Πόρων Ιφ, Ορφανού με αποφάσεις που υπέγραψε.Ειδικότερα: 

Θεωρητική – παιδαγωγική διάσταση ενός νέου Λυκείου
Η   Εμπειρογνώμονας  κ. Μπίστα Πολυξένη θα έχει αντικείμενο  την πρόταση για μία νέα θεωρητική – παιδαγωγική διάσταση ενός νέου Λυκείου, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Νέου Σχολείου και ενόψει της μεταρρύθμισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το αντικείμενο του έργου της  κ. Μπίστα συνίσταται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (διατύπωση απόψεων - εισηγητικών προτάσεων) σχετικά με την παιδαγωγική διάσταση ενός νέου Λυκείου και το πώς στο πλαίσιο της διάστασης αυτής μπορεί να ληφθεί μέριμνα για διαμόρφωση όλων των σχετικών ήδη προκηρυχθέντων ή ενταγμένων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (ιδίως οι Πράξεις για το Νέο Σχολείο και το Ψηφιακό Σχολείο) και κυρίως πώς μπορούν νασχεδιασθούν νέες συγχρηματοδοτούμενες πράξεις. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται (α) με φυσική παρουσία στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και συμμετοχή σε προγραμματισμένες συναντήσεις,με έγγραφη και ηλεκτρονική επικοινωνία και (β) με την κατάρτιση σχετικών έγγραφων  πορισμάτων/εμπειρογνωμοσυνών
Ο εμπειρογνώμονας θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της αναθέτουσας αρχής και στην έδρα του, δεδομένου ότι πρόκειται για έρευνα και παραγωγή πνευματικής εργασίας (εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης) και θα θέσει εαυτόν στη διάθεση της Υπηρεσίαςγια διάστημα 50 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μετά την πάροδο του οποίου θα καταθέσει σχετικά κείμενα πορισμάτων και απολογιστική έκθεση
 Αξιοποίηση των σχολικών εργαστηρίων για ένα νέο Λύκειο 
Το έργο του δεύτερου  Εμπειρογνώμονα κ. Θεόδωρου Κρητικού αφορά την  παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με αντικείμενο τη βέλτιστη αξιοποίηση των σχολικών εργαστηρίων για ένα νέο Λύκειο στις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Νέου Σχολείου και η ανάθεσή του στον κ. Θεόδωρο Κρητικό.
 Το αντικείμενο του έργου του εμπειρογνώμονα συνίσταται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (διατύπωση απόψεων - εισηγητικών προτάσεων) ως προς το σχεδιασμό της αξιοποίησης των σχολικών εργαστηρίων στο πλαίσιο όλων των σχετικών ήδη προκηρυχθέντων ή ενταγμένων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (ιδίως οι Πράξεις για το Νέο Σχολείο και το Ψηφιακό Σχολείο) ή με μελλοντική προκήρυξη νέων σχετικών πράξεων. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται (α) με φυσική παρουσία στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και συμμετοχή σε προγραμματισμένες συναντήσεις, με έγγραφη και ηλεκτρονική επικοινωνία και (β) με την κατάρτιση σχετικών έγγραφων πορισμάτων/εμπειρογνωμοσυνών. 
Εισαγωγή κοινωνικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων 
Το έργο του τρίτου Εμπειρογνώμονα του κ. Νεόφυτου Χαριλάου αφορά  την εισαγωγή κοινωνικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για ένα νέο αναβαθμισμένο Λύκειο στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Νέου Σχολείου.
Το αντικείμενο του έργου του εμπειρογνώμονα συνίσταται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (διατύπωση απόψεων - εισηγητικών προτάσεων) ως προς στα θέματα συμμετοχής των μαθητών σε κοινωνικές –περιβαλλοντικές δραστηριότητες αλλά και των προοπτικών της διεύρυνσης παρόμοιων δραστηριοτήτων ώστε να προάγεται περαιτέρω ο ρόλος του σχολείου και να μην ατονεί η σημασία της κοινωνικής συμμετοχής των μαθητών στο πλαίσιο όλων των σχετικών ήδη προκηρυχθέντων ή ενταγμένων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (ιδίως οι Πράξεις για το Νέο Σχολείο και το Ψηφιακό Σχολείο) ή με μελλοντική προκήρυξη νέων σχετικών πράξεων. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται (α) με φυσική παρουσία στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και συμμετοχή σε προγραμματισμένες συναντήσεις, με έγγραφη και ηλεκτρονική επικοινωνία και (β) με την κατάρτιση σχετικών έγγραφων πορισμάτων/εμπειρογνωμοσυνών.
Ο εμπειρογνώμονας θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της αναθέτουσας αρχής και στην έδρα του, δεδομένου ότι πρόκειται για έρευνα και παραγωγή πνευματικής εργασίας (εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης) και θα θέσει εαυτόν στη διάθεση της Υπηρεσίαςγια διάστημα 50 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μετά την πάροδο του οποίου θα καταθέσει σχετικά κείμενα πορισμάτων και απολογιστική έκθεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου