Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΛΤΕΕ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


  

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ            Αθήνα, 1/11/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ : 351
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
ΠΡΟΣ :
 ΕΛΤΕΕ –ΕΠΑΛ –ΕΠΑΣ -ΣΕΚ

 ΚΟΙΝ :
 
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973  - 2742023455
         6974000033
FAX: 210 5202798  - 2742024361

ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr                        
                         E-mail: oltee@otenet.gr
                                oltee.oltee@gmail.com        1.   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΟΛΤΕΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Στη συνάντηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με Υπηρεσιακούς παράγοντες  του Υπουργείου Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την 25-10-2011 συζητήθηκαν τα εξής:
·           Με το θέμα των υπεράριθμων συναδέλφων στα σχολεία της ΤΕΕ, παραδέχθηκαν ότι η πραγματικότητα είναι  η εντελώς αντίθετη  αιτιολογώντας  το, με την τοποθέτηση  ικανού αριθμού συναδέλφων σε κενές θέσεις των ΙΕΚ,(σύμφωνα με το αίτημά μας)  χωρίς βέβαια να επηρεάζεται η Οργανική τους θέση. Είναι πραγματικότητα η φετινή αύξηση των εγγραφών  στα Τεχνικά Σχολεία και αναμένεται θεαματικότερη του χρόνου σύμφωνα με τα στατιστικά και τις προβλέψεις του Υπουργείου.
·         Η πληροφόρησή μας  για σημαντικό αριθμό  κενών  ωρών σε Τεχνικά μαθήματα επιβεβαιώθη- κε,αλλά γιατί δεν προχωρά η διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών, απαντήθηκε ότι το θέμα αυτό είναι αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα και δεν γνωρίζουν περαιτέρω αποκλείοντας όμως την οικονομική παράμετρο.
·         Δεν θα υπάρξουν Εργασιακές  Εφεδρείες για εκπαιδευτικούς στην ΤΕΕ. (Προσωρινά!!!!!)
·        
Κλείσιμο ολιγομελών τμημάτων και μετακίνηση μαθητών σε άλλα πλησιέστερα σχολεία είναι ελά –χιστος ο  αριθμός τους  χωρίς σημαντικά προβλήματα κατά την άποψη του Υπουργείου.
·         Η ψήφιση του Νομοσχέδιου για το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ εξαρτάται πλέον από τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.
·         Το νομοσχέδιογια για το Τ.Λ. στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής είχε την αποδοχή  όλων των κομμάτων εκτός του ΚΚΕ, που πρεσβεύει 12χρόνη Γενική Εκπαίδευση.
·         Σε ερώτηση, εάν το υπουργείο Παιδείας έχει συμφωνήσει με τα Άλλα Υπουργεία ως πρός την θέση τους για τον Τύπο Σχολείων που θέλουν να λειτουργήσουν ,δεν έχει δοθεί ακόμα απάντηση από αυτά .Πρόθεση του ΥΠΔΒΜΘ είναι όλα να βρίσκονται θεσμικά υπό την εποπτεία του τόσο ως προς
την λειτουργία όσο και προς τους διορισμούς μέσω βέβαια ΑΣΕΠ.
·         Όλα τα σχολεία θα μετατραπούν σε Τεχνολογικά Λύκεια χωρίς κατάργηση Τομέων – Ειδικοτήτων αλλά η βιωσιμότητά τους θα εξαρτηθεί από το μαθητικό τους δυναμικό, ώστε να μην Συγχωνευτούν  με όμμορα.
·         Εχουν συγκροτηθεί επιτροπές που μετέχουν έμπειροι επιστήμονες  χωρών, που το Εκπαιδευτικό τους Σύστημα λειτουργεί Αξιολογικά κορυφαία, που με ελληνες εμπειρογνώμονες διαμορφώνουν Γενικά και Ειδικά πλαίσια για την δομή των Αναλυτικών Προγραμμάτων και την προσθήκη  Σύγχρονων Ειδικοτήτων.
·         Παρ’ όλη την Αντίδραση διαφόρων, τα Υποστηριχτικά Μαθήματα  είναι αναγκαιότητα και προς θετική κατεύθυνση. Βέβαια εάν ήταν  στην Γυμνασιακή βαθμίδα θα  ελευθερώνονταν ώρες τόσο αναγκαίες στα Τεχνικά Σχολεία.
·         Στο σύστημα η λειτουργία των Πιστωτικών Μονάδων θα μας εναρμονίσει σε σχέση με την μετακίνηση Μαθητών – Τεχνικών στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό και Εργασιακό Χώρο.
·         Συγκροτείται επιτροπή για τη καμπάνια δημοσιότητας–διαφήμισης του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, όπως επίσης και κίνητρα για την προσέλκυση μαθητών. Ενα από αυτά είναι η πρόσβαση μέσω των ειδικών εξετάσεων στα ΑΤΕΙ σε σημαντικό ποσοστό καθώς και επιδοτούμενη πρακτική άσκηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ.
·         Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει αποφανθεί ότι δεν κατοχυρώνεις διδακτικό έργο με παιδαγωγική εκπαίδευση έστω  ενός έτους σπουδών και γι’ αυτό το λόγο οι συνάδελφοι των κλάδων ΔΕ και ΤΕ που έχουν Πτυχίο ΠΑΤΕΣ προωθείται η  πρώτη ανάθεση σε εργαστηριακά και σχεδιαστικά μαθήματα. Επίσης υποστηρίζεται η αναγκαιότητά τους στην εύρυθμο λειτουργία των σχολείων μας.
·         Ως πρός την ανάθεση μαθημάτων σε συναδέλφους που έχουν αποκτήσει και δεύτερο πτυχίο το υπάρχων καθεστώς των μέχρι επτά (7) ωρών προτείνεται από το Υπουργεί να δικαιούνται μέχρι έντεκα (11)  ώρες. Βέβαια με την προϋπόθεση ότι όλοι οι συνάδελφοι καλύπτουν το ωράριο με το βασικό τους Πτυχίο.
·         Για τη ανάθεση του μαθήματος του project προτέιναμε το 2ωρο να γίνει 3ωρο αλλά υπάρχει στενότητα ωρών λόγω  αναγκαιότητας διδασκαλίας άλλων μαθημάτων.
·         Πάγιο το αίτημά μας για μείωση του ωραρίου των Υπευθύνων Εργαστηρίων κατά 3 ώρες από το πραγματικό τους ωράριο για λόγους ισονομίας με τους συναδέλφους φυσικούς  κ.α.

2.     Ωράριο υπευθύνων τομέων & εργαστηρίων ΣΕΚ και ΣΕ

Σύμφωνα με την παράγραφο 13γ,δ του άρθρου 14 του νόμου 1566/85 το διδακτικό ωράριο των υπευθύνων τομέων των Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. είναι 14 ώρες και των υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης των Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. είναι 18 ώρες, τα δε καθήκοντά τους που προβλέπονται από την ΥΑ Γ2/4321/26-10-1988 και ΥΑ Γ2/6098/13-11-2001 του ΥΠΕΠΘ είναι αυξημένα. Το συγκεκριμένο ωράριο λειτουργεί αποτρεπτικά για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους εκπαιδευτικών που συμπληρώνουν 12 ή 20 έτη υπηρεσίας αφού το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο είναι αντίστοιχα 18 & 16 ώρες, στερώντας έτσι την δυνατότητα στη υπηρεσία να αξιοποιεί έμπειρα στελέχη σε θέσεις ευθύνης όπως είναι οι θέσεις υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης .
Όμως για τους υπευθύνους των ΣΕΦΕ (Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών) σύμφωνα με την αρ. Γ7/90997/7-9-2004 καθώς και για τους υπευθύνους των ΣΕΠΕ Η/Υ (Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ) σύμφωνα με την αρ. Γ7/56066/5-6-2007 προβλέπεται μείωση των διδακτικού τους ωραρίου κατά τρεις ώρες. Έτσι έχουμε δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών υπευθύνων εργαστηρίων ως προς το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:


Έτη υπηρεσίας
Υπεύθυνος εργαστηρίου
1 έως 5
6 έως 11
12 έως 19
20 έως 35
ΣΕΚ / ΣΕ
18
18
18
16
ΣΕΦΕ-ΣΕΠΕ Η/Υ
18
16
15
13

Διαπιστώνεται ότι για τους υπεύθυνους εργαστηριών ΣΕΦΕ και ΣΕΠΕ Η/Υ η μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου είναι κλιμακωτή ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας σε αντίθεση με τους υπεύθυνους εργαστηρίων ΣΕΚ / ΣΕ όπου η μείωση είναι ανύπαρκτη.
Για λόγους ισονομίας μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών ζητάμε άμεσα την νομοθετική τροποποίηση των παραγράφων 13γ και 13δ του άρθρου 14 του νόμου 1566/85 για μείωση κατά 3 ώρες του εκάστοτε  υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των υπευθύνων τομέων και των υπευθύνων εργαστηρίων των ΣΕΚ και ΣΕ της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως εφαρμόζεται στους υπευθύνους σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών καθώς και στους  υπευθύνους πληροφορικής και εφαρμογων Η/Υ.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                              
   ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ        ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου