Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΤΕΕ

                       Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση    : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου      ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο     : 210-5238973                             fax        : 210-5202798
e-mail           : oltee.oltee@gmail.com
ηλεκτρον. σελ.        : http://www.oltee.gr

Αθήνα, 26/6/2012
Αριθμ. Δ.Τ.:001
πληροφορίες  : Σεραφείμ Κερασιώτης             τηλ.      : 6936-449284  
                     Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.            e-mail    : serker@sch.gr     
                   : Σταμάτιος Σταματιάδης           τηλ.      : 6945-752224
                     Γενικός Γραμματέας                    e-mail    : stamasta@gmail.com    
                   : Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου τηλ.      : 6974-251028
                     Έφορος Δημοσίων Σχέσεων         e-mail    : kkonstantinou@gmail.com 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποτελέσματα 14ου Τακτικού Συνεδρίου
Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.)


Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22/6/2012 και το Σάββατο 23/6/2012 στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, στο αμφιθέατρο του κτιριακού συγκροτήματος ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ. Νέων Μουδανιών.
Στο Τακτικό Συνέδριο που συγκαλείται κάθε δύο χρόνια σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας μας, συμμετείχαν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών Ενώσεων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) από όλη την Ελλάδα.
Κατά την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου έγιναν τοποθετήσεις και εκφράστηκαν οι απόψε
ις των αντιπροσώπων των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., διενεργήθηκε συζήτηση μεγάλου εύρους για τα προβλήματα που ταλανίζουν την Τ.Ε.Ε. και ελήφθησαν αποφάσεις για την ανάπτυξη - γιγάντωση της Τ.Ε.Ε και του συνδικαλιστικού της κινήματος. Αναλυτικότερα στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα μετά την επεξεργασία του υλικού που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Το 14ο Τακτικό Συνέδριο έληξε με τις αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας μας, καθώς και των αντιπροσώπων της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για το συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αρχαιρεσιών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας που προέκυψε από τους ένδεκα υποψηφίους που συγκέντρωσαν τις περισσότερους ψήφους, συνήλθε στην πρώτη συνεδρίασή του και συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με το Καταστατικό της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ορίζοντας μετά από ψηφοφορία την σύνθεσή του ως εξής:

Α) Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.                                                                
1.    Πρόεδρος                                         : Κερασιώτης Σεραφείμ
2.    Αντιπρόεδρος                                    : Αμπόνης Δημήτριος
3.    Γενικός Γραμματέας                           : Σταματιάδης Σταμάτιος
4.    Ειδικός Γραμματέας                           : Μεγαρίτης Παναγιώτης
5.    Οργανωτικός Γραμματέας                   : Χανιωτάκης Παναγιώτης
6.    Γενικός Ταμίας                                   : Παπαθανάσης Μάρκος
7.    Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού        : Κακαζιάνης Πέτρος
8.    Έφορος Δημοσίων Σχέσεων                : Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος
9.    Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων      : Μπαντής Νικόλαος
10. Μέλος                                               : Πέττας Αχιλλέας
11. Μέλος                                               : Ζυπέλας Μιχαήλ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.                                                 
1.    Α΄ Αναπληρωματικό Μέλος                 : Δανάσκος Φώτιος
2.    Β΄ Αναπληρωματικό Μέλος                 : Παναγιωτάκης Νικήτας
3.    Γ΄ Αναπληρωματικό Μέλος                 : Σεκεριάδης Νικόλαος
4.    Δ΄ Αναπληρωματικό Μέλος                 : Τουμανίδης Νικόλαος
5.    Ε΄ Αναπληρωματικό Μέλος                 : Πέππας Αθανάσιος
6.    Στ΄ Αναπληρωματικό Μέλος               : Δούρος Παλαιολόγος
7.    Ζ΄ Αναπληρωματικό Μέλος                 : Κωστής Αθανάσιος

Από τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών προέκυψαν επίσης:

Β) Εξελεγκτική Επιτροπή Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.:
1.    Τσίτουρας Δημήτριος
2.    Γεωργιάδου Χριστίνα
3.    Μενεγάκης Γεώργιος
4.    Μπόλης Θωμάς
5.    Πασσάς Αναστάσιος


Γ) Αντιπρόσωποι της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στο συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:
ΤΑΚΤΙΚΟΙ                                                                               
1.    Πέττας Αχιλλέας
2.    Αμπόνης Δημήτριος
3.    Σταματιάδης Σταμάτιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ                                                               
1.    Κακαζιάνης Πέτρος
2.    Δανάσκος Φώτιος
3.    Σεκεριάδης Νικόλαος

Στον παρόν Δελτίο Τύπου επισυνάπτεται και πίνακας με τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας των μελών του νέου Δ.Σ.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
συνδικαλιστικής περιόδου 2012-2014
a/a
Ιδιότητα
Ονοματεπώνυμο /
Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΛΤΕΕ προέλευσης
1
Πρόεδρος
Κερασιώτης Σεραφείμ
6936-449284


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  Α΄ Αθήνας
2
Αντιπρόεδρος
Αμπόνης Δημήτριος
6944-328338


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  Α΄ Θεσσαλονίκης
3
Γενικός Γραμματέας
Σταματιάδης Σταμάτιος
6945-752224


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  Χαλκιδικής
4
Ειδικός Γραμματέας
Μεγαρίτης Παναγιώτης
6974-000033


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  Κορινθίας
5
Οργανωτικός Γραμματέας
Χανιωτάκης Παναγιώτης
6944-877541

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  Α΄ Αθήνας
6
Γενικός Ταμίας
Παπαθανάσης Μάρκος
6946-833757


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  Α΄ Αθήνας
7
Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού
Κακαζιάνης Πέτρος
6974-312024

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  Ηρακλείου
8
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος
6974-251028

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  B΄ Θεσσαλονίκης
9
Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων
Μπαντής Νικόλαος
6975-106012

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  B΄ Θεσσαλονίκης
10
Μέλος
Πέττας Αχιλλέας
6947-261971


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  Α΄ Θεσσαλονίκης
11
Μέλος
Ζυπέλας Μιχαήλ
6978-917975


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  Λάρισας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου