Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Εγγραφές στα Σχολεία της Τ.Ε.Ε. και διαχείριση των Απολυτηρίων τίτλων των αποφοίτων Γυμνασίου

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση    : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου
Τ.Κ. - Πόλη    : 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο     : 210-5238973
fax               : 210-5202798
e-mail           : oltee.oltee@gmail.com
ηλεκτρον. σελ.        : http://www.oltee.gr
πληροφορίες  : Σεραφείμ Κερασιώτης
                     Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
τηλέφωνο     : 6936-449284
e-mail           : serker@sch.gr

Αθήνα, 2-7-2012
 Αριθμ. Πρωτ.: 010
ΠΡΟΣ :
1.  κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

2.  κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού
ΚΟΙΝ :
1.  τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2.  τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
3.  τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.
4.  τα Γυμνάσια
5.  τα ΚΕ.ΣΥ.Π.
6.  τις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)Εγγραφές στα Σχολεία της Τ.Ε.Ε. και διαχείριση των Απολυτηρίων τίτλων των αποφοίτων Γυμνασίου


Κατά τις φετινές εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ. διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά ότι η κατάσταση που διαμορφώνεται τείνει να μειώσει δραματικά τον αριθμό των μαθητών που επιλέγουν να ακολουθήσουν την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Αυτό οφείλεται στο νεφελώδες καθεστώς που τεχνηέντως καλλιεργείται (παρά τις σαφείς προβλέψεις του Νόμου), στην αδιαφορία πολλών γονέων, αλλά και (κυρίως) στη συντεχνιακή αντίληψη πολλών συναδέλφων της Γενικής Εκπαίδευσης που μεταχειρίζονται κάθε μέσο για να οδηγήσουν σύσσωμο τον μαθητικό πληθυσμό των Αποφοίτων του Γυμνασίου στα Γενικά Λύκεια.
Για τις εγγραφές των Αποφοίτων Γυμνασίου στα Λύκεια ο Νόμος προβλέπει:
«Για την εγγραφή μαθητών στην Α τάξη των Λυκείων οι τίτλοι (των επιτυγχανόντων εις τας εισιτηρίους εξετάσεις) διαβιβάζονται υπό του οικείου Γυμνασίου εις το αντίστοιχο Λύκειον της προτιμήσεως του ενδιαφερομένου, εφόσον τούτο εδρεύει εκτός των αστικών κέντρων, άλλως εις το υπό του οικείου Γ.Ε.Μ.Ε., οριζόμενο κατά τας διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος»
(Π.Δ. 104/1979, άρθρο 8, παρ. 5)
Η πρακτική που πρέπει να ακολουθείται για την διαχείριση των Απολυτηρίων του Γυμνασίου σε εφαρμογή του παραπάνω Νόμου έχει καθοριστεί αναλυτικά με επάλληλες εγκυκλίους του Υπουργείου, σύμφωνα με τις οποίες:
«Εγγραφή αποφοίτων Γυμνασίου στα Λύκεια.
………….
Παρ. 2. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι οι Διευθυντές των Γυμνασίων δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο την τελική απόφαση των κηδεμόνων για τη δήλωση του τύπου Λυκείου στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους. Οποιαδήποτε παρέκκλιση στο θέμα αυτό αποτελεί βαρύτατο υπηρεσιακό παράπτωμα, το οποίο θα ελεγχθεί πειθαρχικά.
Παρ. 3. Στη συνέχεια οι τίτλοι απολύσεως παραδίδονται στα χέρια των ενδιαφερομένων μετά από τη σχετική σημείωση και υπογραφή τους στα οικεία υπηρεσιακά έντυπα και βιβλία, σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από την περίπτωση που θα δηλώσουν ότι ο απόφοιτος τον οποίον κηδεμονεύουν θα φοιτήσει σε Γενικό Λύκειο της ημεδαπής. Μόνον σ` αυτή τη περίπτωση ο τίτλος απολύσεως δεν παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο, αλλά διαβιβάζεται υπηρεσιακά και επί αποδείξει στο οικείο Γενικό Λύκειο, το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις …».
(ΥΠ.Ε.Π.Θ./Γ2/1004/17-06-1982).

«Παράδοση απολυτηρίων τίτλων αποφοίτων Γυμνασίου.
………….
Οι τίτλοι απολύσεως παραδίδονται στα χέρια των ενδιαφερομένων, μετά από σχετική σημείωση και υπογραφή τους στα οικεία υπηρεσιακά έντυπα και βιβλία, σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από την περίπτωση που θα δηλώσουν ότι ο απόφοιτος τον οποίο κηδεμονεύουν θα φοιτήσει σε Ενιαίο Λύκειο της ημεδαπής ή σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις ο τίτλος απολύσεως δε θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο, αλλά διαβιβάζεται υπηρεσιακά και επί αποδείξει ... Η εφαρμογή των ανωτέρω θα γίνει με αποκλειστική προσωπική ευθύνη των διευθυντών των Γυμνασίων, των Λυκείων και των ΤΕΕ.
Επισημαίνουμε ότι οι διευθυντές των Γυμνασίων δεν επιτρέπεται σε καμμιά περίπτωση να επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, την τελική απόφαση των κηδεμόνων για τη δήλωση του τύπου Σχολείου στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους»
(ΥΠ.Ε.Π.Θ./Γ2/3950/29-06-2001).

«Διακίνηση-παράδοση απολυτηρίων τίτλων αποφοίτων Γυμνασίου.
………….
2. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής και του άρθρου 1 του Ν 1566/85, οι Διευθυντές των Γυμνασίων δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο την τελική απόφαση των Κηδεμόνων για τη δήλωση του τύπου σχολείου, που επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους.
………….
 (ΥΠ.Ε.Π.Θ./Γ2/44511/26-04-2002)
Σχετικά με την παραπάνω διαδικασία δηλώσεων επιλογής Λυκείου και την διαχείριση των Απολυτηρίων Γυμνασίου από τους Διευθυντές των Γυμνασίων, διαπιστώνουμε στην πράξη τα εξής προβλήματα:
1.   Πολλοί Διευθυντές Γυμνασίων αρνούνται να παραδώσουν τα Απολυτήρια του Γυμνασίου στα χέρια των κηδεμόνων των μαθητών, αλλά απαιτούν (στην καλύτερη περίπτωση) να λάβουν δήλωση επιθυμίας εγγραφής για κάποιο ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. της περιοχής τους. Το σύνηθες όμως είναι να φεύγουν τα Απολυτήρια ως «πακέτο» στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο, οι δε δηλώσεις να υπογράφονται στα γρήγορα ως «…κάτι διαδικαστικά χαρτιά», ενώ θα έπρεπε να αποτυπώνουν την ενσυνείδητη επιλογή των ενδιαφερομένων για μια κρίσιμη απόφαση που επηρεάζει αποφασιστικά το μέλλον των μαθητών.
2.   Από μια απλή ανάγνωση των παραπάνω εγκυκλίων προκύπτει ακριβώς το αντίθετο από την πρακτική που ακολουθείται !! Ο κανόνας είναι να παραδίδονται οι τίτλοι στα χέρια των κηδεμόνων και μόνο όταν έχει δηλωθεί εγκαίρως η επιθυμία τους να αποστέλλονται υπηρεσιακά στο Λύκειο της επιλογής τους !!
3.   Ακόμη, υπάρχουν κηδεμόνες και μαθητές που επιθυμούν να ερευνήσουν επισταμένως τις δυνατότητες που τους δίνονται στα ΕΠΑ.Λ. της ευρύτερης περιοχής τους, πράγμα που δεν έχουν προλάβει να κάνουν εγκαίρως κατά την διάρκεια της φοίτησης στο Γυμνάσιο λόγω της έλλειψης οποιασδήποτε ενημέρωσης. Εξάλλου, στο ΕΠΑ.Λ. της περιοχής τους μπορεί να μην διδάσκεται η ειδικότητα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
4.   Οι γονείς και οι μαθητές τελούν σε πλήρη άγνοια για τις δυνατότητες, τις προοπτικές και την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τους με την επιλογή του Επαγγελματικού Λυκείου. Η δυνατότητα λοιπόν «επιλογής» μόνο ως επίφαση τηρήσεως του «γράμματος» του Νόμου μπορεί να νοηθεί, αφού τους έχει στερηθεί το δικαίωμα της στοιχειώδους πληροφόρησης !!  Η ευθύνη για το ότι δεν ενημερώνονται βαρύνει αποκλειστικά την Διεύθυνση του κάθε Γυμνασίου, η οποία με αυτή της την παράληψη σαφώς επηρεάζει με έμμεσο – αλλά αποτελεσματικό – τρόπο την τελική απόφαση των Κηδεμόνων.
5.   Η διαδικασία της επιλογής Λυκείου γίνεται την τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα γονιός και παιδί να κατευθύνονται άκριτα προς την εύκολη και αυτονόητη λύση: «Ένα» είναι το «Λύκειο», το Γενικό. Το «άλλο», το Επαγγελματικό, προβάλλεται μόνο ως λύση «ανάγκης» για όσους «δεν τα παίρνουν τα γράμματα» …
6.   Με το πρόσχημα ότι η Α΄ τάξη του Λυκείου είναι «κοινή» και για τους δύο τύπους Λυκείων και μπορεί ο προαγόμενος από αυτήν να αλλάξει τύπο σχολείου στην Β΄ τάξη, οι μαθητές καθοδηγούνται πλαγίως και με έμμεσο τρόπο στο Γενικό Λύκειο, με την πρόφαση ότι θα τους δοθεί η δυνατότητα να πάρουν τις οριστικές αποφάσεις τους μετά από ένα χρόνο. Στη συνέχεια όμως εγκλωβίζονται στο Γενικό Λύκειο διστάζοντας (και δικαίως) να αλλάξουν το οικείο πιά σε αυτούς Σχολικό περιβάλλον με ένα νέο, τους γνώριμους καθηγητές με αγνώστους, και τους συμμαθητές τους με τους οποίους έχουν αναπτύξει οικειότητα και φιλία με καινούργιους.
Σήμερα, η οικονομική συγκυρία και οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας διαμορφώνουν τους όρους για την στροφή των νέων προς την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, τόσο για την δική τους επαγγελματική αποκατάσταση όσο και για ευρύτερους λόγους ανάπτυξης της παραγωγής και της οικονομίας της Χώρας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, και για το πραγματικό συμφέρον των μαθητών.
ζητούμε
 I.    Να γίνεται συστηματική και ουσιαστική ενημέρωση των μαθητών και των κηδεμόνων τους για τις δυνατότητες και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. με οργανωμένες επί τόπου επισκέψεις στους χώρους και στα εργαστήρια των πλησιέστερων σχολείων της Τ.Ε.Ε. και με ενημερώσεις στο Γυμνάσιο από κλιμάκια αντιπροσωπευτικά των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. (κυρίως τους Δ/ντές των ΕΠΑ.Λ. και των Σ.Ε.Κ.), μετά από πρόσκληση των Δ/ντών των Γυμνασίων.
II.    Να ενισχυθεί ο ρόλος και να υποστηριχθεί το έργο των ΚΕ.Σ.ΥΠ. προς την κατεύθυνση αυτή.
III.    Οι δηλώσεις επιλογής τύπου Λυκείου να γίνονται εγκαίρως μετά τα Χριστούγεννα στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους κηδεμόνες των μαθητών, και αφού πρώτα έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των ενημερώσεων όπως παραπάνω. Η δυνατότητα της έγκαιρης αυτής υποβολής στη διάρκεια των μαθημάτων, θα δώσει το έναυσμα για πραγματική έρευνα από τους ενδιαφερόμενους. Στην αναζήτησή τους αυτή θα πρέπει να τους δίνεται όλη η διαθέσιμη πληροφόρηση και καθοδήγηση από τους καθηγητές τους, και κυρίως από τους εκπαιδευτικούς που έχουν την σχετική επιμόρφωση και διδάσκουν Σ.Ε.Π. στη Γ΄ Γυμνασίου ή δίδαξαν το μάθημα αυτό στο Λύκειο, όπως και όσων συναδέλφων θήτευσαν στα ΓΡΑ.Σ.ΕΠ., τα ΓΡΑ.Σ.Υ. ή στα ΚΕ.Σ.ΥΠ.
IV.    Οι δηλώσεις αυτές να γίνονται μόνο από όσους έχουν αποκρυσταλλώσει την απόφασή τους και το επιθυμούν πραγματικά, και όχι να εκβιάζονται γονείς και μαθητές ότι δήθεν υποχρεούνται από το Νόμο να τις υποβάλλουν πριν την αποφοίτησή τους.
V.    Το άριστο θα ήταν να γίνεται η διακίνηση των Απολυτηρίων μεταξύ των Σχολείων (Γυμνασίου–Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου) για να αποφεύγονται τυχόν εκτροπές ως προς την εντοπιότητα κατοικίας–Σχολείου που δημιουργούν στρεβλώσεις στη λειτουργία των σχολικών μονάδων ως προς το μαθητικό δυναμικό, αλλά και για να ενισχύονται οι μαθητές στο να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να περιορίζεται η μαθητική διαρροή από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Μέχρι να ικανοποιηθούν όμως οι αυτονόητες και θεσμοθετημένες προϋποθέσεις της πλήρους ενημέρωσης των γονέων και των μαθητών, και της ανεπηρέαστης επιλογής Σχολείου, να εφαρμόζεται ο Νόμος και να παραδίδονται τα Απολυτήρια στα χέρια των κηδεμόνων χωρίς να προβάλλονται προσκόμματα και χωρίς να γίνεται προσπάθεια ποδηγέτησής τους.
VI.    Τέλος, είναι πιά καιρός να αναλάβει επιτέλους το Υπουργείο Παιδείας την κεντρική προβολή και διαφήμιση των Σχολείων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, των ειδικοτήτων που είναι διαθέσιμες, την χωροθέτηση των σχολείων που τις διαθέτουν και τις δυνατότητες που δίνονται στους αποφοίτους της για επαγγελματική αποκατάσταση και για παραπέρα σπουδές.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου